Zasada „No win, no fee”

Zwykły wpis

Obrazek

No win – no fee

Od niedawna, brytyjscy prawnicy mogą przyjmować zlecenia oparte na (amerykańskiej) zasadzie „no win – no fee”, w ramach tzw. conditional (amer. contingency) fee arrangement. Podstawą przyjęcia sprawy na tej zasadzie jest zawarcie z klientem umowy o nazwie Conditional Fee Agreement (w skrócie CFA). Czytaj dalej