Minimalne stawki godzinowe w Wielkiej Brytanii

Zwykły wpis

Employment! Career Word Theme.

The National Minimum Wage w Wielkiej Brytanii, czyli minimalne stawki za pracę różnią się w zależności od wieku zatrudnionego. Natomiast całkowicie odrębna stawka przewidziana została dla osób odbywających praktyki.

Oto minimalne stawki godzinowe ustalane w ciągu ostatnich kilku lat:

                           21 i więcej      od 18 do 20    poniżej 18   praktyki*

2013 (aktualnie) £6.31                £5.03              £3.72         £2.68

2012                     £6.19                  £4.98              £3.68         £2.65

2011                     £6.08                  £4.98              £3.68         £2.60

2010                     £5.93                  £4.92              £3.64         £2.50 Czytaj dalej

Wymiana polskiego dokumentu prawo jazdy na brytyjski sposobem na zdobycie potwierdzenia miejsca zamieszkania

Zwykły wpis

uk-driving-license

Polskie prawo jazdy są w pełni respektowane przez Brytyjczyków. Jeśli osoby przyjeżdżające do Wielkiej Brytanii dysponują polskim dokumentem prawo jazdy to mogą go w dowolnym momencie wymienić na brytyjskie.

Brytyjskie prawo jazdy może się przydać jako potwierdzenie miejsca zamieszkania, ID do wejścia do niektórych klubów, otwarcie konta w banku, uzyskania NIN i inne.

W celu wymiany dokumentu należy w urzędzie pocztowym zwrócić się o formularz D1, wypełnić go i przesłać wraz z paszportem, polskim prawo jazdy, zdjęciem i czekiem lub postal order  do DVLA Swansea, SA99 1BT. Wraz z formularzem przekazywana jest broszura ze wskazówkami jak wypełnić formularz.

Problem pojawia się, gdy nie posiada się paszportu. W takim przypadku należy przesłać dowód osobisty wraz ze zdjęciem i formularz D1 podpisany przez obywatela brytyjskiego, który zna aplikującego od co najmniej 2 lat i mieszka pod stałym adresem w Wielkiej Brytanii. Nie może to być członek rodziny ani osoba, z którą się mieszka pod jednym adresem.

Jeśli aplikujący nie chce przesłać swojego paszportu może udać się z aplikacją osobiście do najbliższego biura DVLA, czyli Driver and Vehicle Licencing Agency. DVLA przesyła paszport i nowe prawo jazdy w ciągu 15 dni.

Istnieje możliwość przeprowadzenia tej procedury częściowo online.

Stan prawny na dzień: 27 lipca 2014 r.

Jazda pod wpływem alkoholu w Wielkiej Brytanii

Zwykły wpis

breathalyser-460_1536236c

W Wielkiej Brytanii dopuszczalny limit spożycia alkoholu dla kierowców wynosi:

 • 35 miligramów alkoholu na 100 mililitrów w wydychanym powietrzu;
 • 80 miligramów alkoholu w 100 mililitrach krwi;
 • 107 miligramów alkoholu na 100 mililitrów moczu;

Nie ma sposobu na obliczenie, ile alkoholu można wypić i nie przekroczyć limitu. Należy pamiętać, że na poziom alkoholu w organizmie wpływają takie czynniki jak: waga, wiek, metabolizm, rodzaj i ilość alkoholu itd.

Jeśli po zatrzymaniu pojazdu badanie alkomatem wykaże przekroczenie limitu alkoholu i policja stwierdzi, że osoba nie jest zdolna do kierowania pojazdem to dochodzi do zatrzymana i przewiezienia na posterunek.

Na posterunku zostaną wykonane dwa dodatkowe badania zawartości alkoholu w organizmie. Na podstawie wyniku o niższym stężeniu alkoholu policja oceni czy doszło do popełnienia przestępstwa. Czytaj dalej

Pomoc w kwestiach finansowych – Financial Ombudsman

Zwykły wpis

financialloss_1970302c

Pomoc w sporach finansowych pomiędzy konsumentem a brytyjskimi instytucjami finansowymi tj. bankami, firma ubezpieczeniowymi oraz innymi firmami działającymi w sektorze finansowym można uzyskać w Financial Ombudsman Service.

Najczęściej skargi konsumentów zgłaszane do Financial Ombudsman dotyczą:

 • PPI albo loan protection, czyli ubezpieczenia zaciągniętych zobowiązań;
 • niesłusznie pobranych dodatkowych opłat np. opłat od transakcji;
 • nieprawidłowo wystawionych lub zrealizowanych czeków;
 • polis na życie oraz
 • hipotek.

Ombudsman uzyskał od Parlamentu uprawnienie do wydawania decyzji, w której może zobowiązać przedsiębiorcę do określonych świadczeń pieniężnych względem konsumenta. Jednakże, jeśli konsument nie zgadza się z decyzją Ombudsmana to sprawę może skierować do sądu.

Zasądzone przez Ombudsmana compensation  może maksymalnie wynosić 150 tys. funtów (jeśli skarga została złożona przed 1 stycznia 2012 r. to ograniczenie wynosi 100 tys. funtów).

Kontakt: The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR oraz www.financial-ombudsman.org.uk

Stan prawny na dzień: 23 lipca 2014 r.

Brytyjskie obywatelstwo

Zwykły wpis

0414-BRITAIN-IMMIGRATION-CAMERON_full_600

Podstawowe warunki stawiane przed osobami, które ubiegają się o brytyjskie obywatelstwo to:

 1. ukończone 18 lat,
 2. pełna świadomość swojej decyzji,
 3. spełniony wymóg rezydentury,
 4. zamiar pozostania w UK na stałe,
 5. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację,
 6. wystarczająca wiedza o życiu w UK,
 7. dobry charakter,

Czytaj dalej

ACAS – Advisory Conciliation and Arbitration Service, czyli komisja pojednawcza w sporach pracowniczych

Zwykły wpis

Early-Conciliation-side-banner

ACAS jest organizacją działającą na rzecz wsparcia pracowników, którzy z założenie są stroną słabszą w stosunku pracy. Od 6 kwietnia 2014 roku każda sprawa, którą pracownik zamierza skierować do Trybunału Pracy musi najpierw zgłosić do ACAS i przeprowadzić przez Early Conciliation, czyli postępowanie pojednawcze. Czytaj dalej

Komu przysługuje Legal Aid, czyli darmowa pomoc prawna?

Zwykły wpis

Legal Aid protest

Legal Aid, czyli darmowa pomoc prawna od pewnego czasu udzielana jest przez brytyjski rząd w ograniczonym zakresie.

O Legal Aid można ubiegać się w następujących kwestiach – prawo karne (np. osoba została aresztowana, przesłuchana albo oskarżona przez policję), zadłużenia (np. zagrożenie utratą domu), prawo lokalowe ( np. eskmisja), prawo rodzinne (np. mediacja w sprawach rozwodowych), prawo edukacyjne (np. rodzic nie zgadza się z decyzją o specjalnych potrzebach edukacyjnych względem jego dziecka), opieka społeczna (np. gdy opiekun prawny jest z pewnych względów nieporadny). Czytaj dalej

Ubieganie się o zgodę na wakacyjny wyjazd dziecka zagranicę

Zwykły wpis

77335-Royalty-Free-RF-Clipart-Illustration-Of-A-Group-Of-Diverse-Children-Spelling-Holidays

Co należy zrobić, aby otrzymać zgodę sądu na wyjazd z dzieckiem zagranicę w sytuacji, gdy drugi z rodziców albo opiekun prawny dziecka nie godzi się na taki wyjazd.

W przedstawionej powyżej sytuacji wymagane jest złożenie w sądzie aplikacji o wydane „specific issue order”, czyli wniosku o wydanie postanowienia wyrażającego zgodę na wyjazd. Oczywiście ze złożeniem takiej aplikacji związane są dokładnie sprecyzowane opłaty tj. opłata za usługę solicitora, opłata sądowa oraz opłata za usługę barristera podczas mediacji sądowej. Celem złożenia takiej aplikacji należy wypełnić „Form C100”. Dopuszczalne jest złożenie tej aplikacji osobiście, bez pomocy prawnika.

Warto wspomnieć, że istnieje również możliwość uzyskania takiej zgody sądu w nagłych przypadkach tj. „emergency specific order”, kiedy to przykładowo do wyjazdu na wakacje pozostało niewiele czasu.

Niezbędnym będzie wyjaśnienie: dokąd się wnioskodawca wybiera, na jak długo, jakimi środkami transportu oraz pozostawienie dokładnych danych kontaktowych, dzięki którym możliwy będzie kontakt z dzieckiem podczas wyjazdu.

Szczegółowe informacje na temat „specific issue order” znaleźć można również tutaj: https://www.gov.uk/looking-after-children-divorce/types-of-court-order

Stan prawny na dzień: 5 lipca 2014 r.

Przemoc domowa. Czy mogę wycofać moje oskarżenie o stosowanie przemocy domowej?

Zwykły wpis

stop-domestic-violence

W Wielkiej Brytanii podobnie jak w Polsce, bardzo często zdarzają się następujące sytuacje:

W polskiej rodzinie mieszkającej w Wielkiej Brytanii dochodzi do awantury. Jeden z członków rodziny używa przemocy fizycznej. Ofiara tej przemocy dzwoni po pogotowie ratunkowe. Wraz z pogotowiem przyjeżdża policja zawiadomiona przez lekarzy o przyczynie doznanych obrażeń. Sprawca zostaje zatrzymany i przesłuchany przez funkcjonariuszy policji. W związku z tym, wydany zostaje „Non-Molestation order”, czyli zakaz zbliżania się sprawcy do ofiary i do jej miejsca zamieszkania, do czasu wyznaczonego terminu posiedzenia sądu. Najczęściej jest to okres miesiąca. Równolegle policja prowadzi dochodzenie tj. przesłuchiwani są świadkowie zdarzenia, przeprowadzany jest wywiad Social services itd. W tym momencie, gdy opadną już emocje ofiara przemocy podejmuje decyzję o odwołaniu swoich oskarżeń. Dzwoni z prośbą o pomoc. Mówi, że to się zdarzyło tylko raz. Co w takim przypadku może zrobić? Czytaj dalej