Ubieganie się o zgodę na wakacyjny wyjazd dziecka zagranicę

Zwykły wpis

77335-Royalty-Free-RF-Clipart-Illustration-Of-A-Group-Of-Diverse-Children-Spelling-Holidays

Co należy zrobić, aby otrzymać zgodę sądu na wyjazd z dzieckiem zagranicę w sytuacji, gdy drugi z rodziców albo opiekun prawny dziecka nie godzi się na taki wyjazd.

W przedstawionej powyżej sytuacji wymagane jest złożenie w sądzie aplikacji o wydane „specific issue order”, czyli wniosku o wydanie postanowienia wyrażającego zgodę na wyjazd. Oczywiście ze złożeniem takiej aplikacji związane są dokładnie sprecyzowane opłaty tj. opłata za usługę solicitora, opłata sądowa oraz opłata za usługę barristera podczas mediacji sądowej. Celem złożenia takiej aplikacji należy wypełnić „Form C100”. Dopuszczalne jest złożenie tej aplikacji osobiście, bez pomocy prawnika.

Warto wspomnieć, że istnieje również możliwość uzyskania takiej zgody sądu w nagłych przypadkach tj. „emergency specific order”, kiedy to przykładowo do wyjazdu na wakacje pozostało niewiele czasu.

Niezbędnym będzie wyjaśnienie: dokąd się wnioskodawca wybiera, na jak długo, jakimi środkami transportu oraz pozostawienie dokładnych danych kontaktowych, dzięki którym możliwy będzie kontakt z dzieckiem podczas wyjazdu.

Szczegółowe informacje na temat „specific issue order” znaleźć można również tutaj: https://www.gov.uk/looking-after-children-divorce/types-of-court-order

Stan prawny na dzień: 5 lipca 2014 r.

Przemoc domowa. Czy mogę wycofać moje oskarżenie o stosowanie przemocy domowej?

Zwykły wpis

stop-domestic-violence

W Wielkiej Brytanii podobnie jak w Polsce, bardzo często zdarzają się następujące sytuacje:

W polskiej rodzinie mieszkającej w Wielkiej Brytanii dochodzi do awantury. Jeden z członków rodziny używa przemocy fizycznej. Ofiara tej przemocy dzwoni po pogotowie ratunkowe. Wraz z pogotowiem przyjeżdża policja zawiadomiona przez lekarzy o przyczynie doznanych obrażeń. Sprawca zostaje zatrzymany i przesłuchany przez funkcjonariuszy policji. W związku z tym, wydany zostaje „Non-Molestation order”, czyli zakaz zbliżania się sprawcy do ofiary i do jej miejsca zamieszkania, do czasu wyznaczonego terminu posiedzenia sądu. Najczęściej jest to okres miesiąca. Równolegle policja prowadzi dochodzenie tj. przesłuchiwani są świadkowie zdarzenia, przeprowadzany jest wywiad Social services itd. W tym momencie, gdy opadną już emocje ofiara przemocy podejmuje decyzję o odwołaniu swoich oskarżeń. Dzwoni z prośbą o pomoc. Mówi, że to się zdarzyło tylko raz. Co w takim przypadku może zrobić? Czytaj dalej

Zostałem poszkodowany w wypadku drogowym. Co mogę zrobić?

Zwykły wpis

Personal Injury Claim Form with pen, calculator

Poszkodowany w wypadku drogowym może ubiegać się odszkodowanie za obrażenia ciała doznane w wyniku wypadku drogowe od ubezpieczyciela osoby, która jest winna za wypadek.

Po tym jak swoje dochodzenie przeprowadzi policja poszkodowany może podjąć dalsze kroki. Wiele zależy od charakteru odniesionych obrażeń. Jeśli poszkodowany zasięgnie porady prawnika i sprawa zostanie otwarta to w pierwszej kolejności gromadzona będzie dokumentacja związana z wypadkiem, w tym dokumentacja medyczna. Świadkowie wypadku ponownie złożą zeznania. Czytaj dalej