Komu przysługuje Legal Aid, czyli darmowa pomoc prawna?

Zwykły wpis

Legal Aid protest

Legal Aid, czyli darmowa pomoc prawna od pewnego czasu udzielana jest przez brytyjski rząd w ograniczonym zakresie.

O Legal Aid można ubiegać się w następujących kwestiach – prawo karne (np. osoba została aresztowana, przesłuchana albo oskarżona przez policję), zadłużenia (np. zagrożenie utratą domu), prawo lokalowe ( np. eskmisja), prawo rodzinne (np. mediacja w sprawach rozwodowych), prawo edukacyjne (np. rodzic nie zgadza się z decyzją o specjalnych potrzebach edukacyjnych względem jego dziecka), opieka społeczna (np. gdy opiekun prawny jest z pewnych względów nieporadny). Czytaj dalej