Ubezpieczenie samochodu

Zwykły wpis

Fotolia_15218916_Subscription_XXL

Ubezpieczenie samochodu w Wielkiej Brytanii może kosztować nawet połowę jego wartości. Ale są też tańsze oferty. Zniżki ubezpieczeniowe za bezwypadkowa jazdę zaczynają się od 10, a kończą na 70 procent.

Jeśli chcesz jeździć samochodem po Wielkiej Brytanii, musisz mięć ubezpieczenie. Jazda nieubezpieczonym autem jest traktowana przez policję jak przestępstwo kryminalne.

Najprościej wykupić ubezpieczenie przez Internet, wypełniając wniosek online.

Na wysokość ceny maja wpływ: wiek kierowcy (najdroższe ubezpieczenie obejmuje osoby do 21. roku życia), okres posiadania prawa jazdy, historia ubezpieczeniowa (ilość stłuczek i wypadków), rocznik samochodu, pojemność silnika, informacja, gdzie będzie stało auto (ubezpieczenie samochodów trzymanych w garażu będzie niższe), oraz liczba kierowców, na których ubezpieczasz samochód. Im więcej użytkowników pojazdu, tym więcej będzie kosztowało ubezpieczenie. W razie wypadku ubezpieczenie pokryje koszty tylko wtedy, jeśli kierowca biorący udział w zdarzeniu był ubezpieczony.

Zniżki za bezkolizyjna jazdę (no clim discount) zaczynają się od 10 proc. i sięgają 60, a w niektórych firmach nawet 70 proc. Brytyjskie firmy ubezpieczeniowe akceptują zniżki za bezwypadkowa jazdę dla kierowców z krajów Unii Europejskiej, jeśli przedstawi się pisemne potwierdzenie z informacja o liczbie lat, w trakcie których dana osoba nie spowodowała żadnego wypadku. Dodatkową zniżkę przy zakupie ubezpieczenia uzyskują kierowcy, którzy skończyli w Wielkiej Brytanii specjalistyczny kurs – Pass Plus. Certyfikat ukończenia kursu jest dla ubezpieczyciela gwarancja, że kierowca jeździ bezpiecznie i zgodnie z brytyjskimi przepisami.

Firmy ubezpieczeniowe, podobnie jak w Polsce, wyceniają samochód na podstawie jego wartości rynkowej, pojemności silnika, jak również zainstalowanych zabezpieczeń antywłamaniowych. Jest 20 grup: grupa 1 odpowiada najmniejszemu i najtańszemu samochodowi, a grupa 20 to przykładowo Ferrari. Zazwyczaj można znaleźć bardzo dobry samochód w grupie 5. Auta z grup powyżej 10 są bardzo drogie i istnieje spore ryzyko, że zostaną skradzione. Od 1 stycznia 2010 wprowadzono nowe przypisanie aut do grup ubezpieczeniowych od 1 do 50. Na stronie Thatcham można sprawdzić do której grupy należy samochód i w jakiej był poprzednio. Nie wszystkie stare samochody dostaly nowe grupy.

Ubezpieczenia samochodowe w Wielkiej Brytanii różnią się od polis kupowanych w Polsce. Przede wszystkim polisa obowiązuje na osobę, a nie na samochód, co oznacza, że do prowadzenia danego auta uprawnione są tylko osoby wymienione na polisie. Procedura ubezpieczania samochodu jest znacznie prostsza w Wielkiej Brytanii, a najszybciej polisę można kupić przez internet – wystarczy wypełnić formularz i zapłacić. Dokumenty przysyłane są wówczas do domu pocztą, a samochodem można jeździć już od momentu opłacenia polisy.
Polisy w Wielkiej Brytanii są z reguły kupowane na rok, z możliwością rozłożenia zapłaty na raty lub wpłaty całości ubezpieczenie na rok.

Pojazd, który porusza się po drogach publicznych musi mieć ubezpieczenie, ważny przegląd i opłacony podatek drogowy.

Stan prawny na dzień: 27 sierpnia 2014 roku.

Narkotyki w Wielkiej Brytanii – rozwiązania prawne tego problemu

Zwykły wpis

104399461_72c6ad745d_zTo jaka kara zostanie orzeczona za posiadanie narkotyków w Wielkiej Brytanii zależy od ilości posiadanych narkotyków oraz tego czy zatrzymana osoba jedynie jest w ich posiadaniu czy też handluje nimi albo je produkuje. Najbardziej dotkliwe kary to nieograniczona kara grzywny oraz kara pozbawienia wolności.

Maksymalne kary za posiadanie narkotyków, handlowanie nimi albo produkowanie ich zależy od ich klasyfikacji według poniższego schematu:

Class A –  kokaina, ‚crack’ kokaina, ecstasy, heroina, LSD, metadon, metamfetamina ( za posiadanie: do 7 lat kary pozbawienia wolności, nieograniczona kara grzywny albo obie kary łącznie; za handel i produkcję: kara pozbawienia wolności, nieograniczona kara grzywny albo obie kary łącznie).

Class B – amfetamina, barbituran, marihuana, kodeina, ketamina, Ritalin, narkotyki syntetyczne (za posiadanie: do 5 lat pozbawienia wolności, nieograniczona kara grzywny albo obie kary łącznie: za handel i produkcję: do 14 lat pozbawienia wolności, nieograniczona kara grzywny albo obie kary łącznie).

Class C – sterydy anaboliczne, diazepam, GHB, GBL, BZP, khat (za posiadanie: do 2 lat pozbawienia wolności, nieograniczona kara grzywny albo obie kary łącznie  – z wyjątkiem sterydów anabolicznych, których posiadanie na własny użytek jest dozwolone; za handel i produkcję: do 14 lat pozbawienia wolności, nieograniczona kara grzywny albo obie kary łącznie).

Tymczasowo sklasyfikowane narkotyki – NBOMe oraz Benzofuran (posiadanie: niekaralne ale Policja może zatrzymać podejrzane substancje; za handel i produkcję: do 14 lat pozbawienia wolności, nieograniczona kara grzywny albo obie kary łącznie).

Brytyjskie władze mogą zakazać używania nowych rodzajów narkotyków na okres 1 roku jako ‘temporary banning order’ przed ich sklasyfikowaniem.

W razie posiadania marihuany ‘Cannabis’ Policja może upomnieć osobę, przy której znaleziono marihuanę albo ukarać grzywną nałożoną przy zatrzymaniu w wysokości 90 funtów.

Stan prawny na dzień: 25 sierpnia 2014 roku

Problemy w zakresie zatrudnienia

Zwykły wpis

Underemployment-issues-addressed-by-tempest-elite-marketing

W Wielkiej Brytanii działa wiele organizacji, które mogą udzielić ci porady i wsparcia. Należą do nich:

– Obywatelskie Biuro Porad (Citizens Advice Bureau) – oferuje nieodpłatne, poufne, bezstronne i niezależne porady. Doradcy pomagają w wypełnieniu druków, pisaniu listów, negocjacjach z wierzycielami oraz mogą reprezentować klienta w sądzie lub przed kolegium sądowym. Najbliższe biuro CAB znajdziesz na stronie: www.nacab.org.uk.

– Inspektorat Standardów Biur Pośrednictwa Pracy (Employment Agency Standards Inspectorate) – jeśli biuro, dla którego pracujesz łamie prawo, możesz zgłosić swoje zastrzeżenia do urzędu rządowego, które ustala przepisy dla biur. Telefon: 0845 955 5105.

– Zrzeszenie Rekrutacji i Zatrudnienia (Recruitment and Employment Confederation) – część biur pośrednictwa pracy należy do Zrzeszenia Rekrutacji i Zatrudnienia. Jeśli twoje biuro narusza prawo pracy, złóż skargę do REC. Telefon: 020 7462 3260.

– Kierownictwo do Spraw Higieny i Bezpieczeństwa Pracy (Health and Safety Executive – HSE) – rady i informacje dotyczące zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Telefon: 08701 545 500.

– Helpline Krajowej Płacy Minimalnej (National Minimum Wage Helpline) – Telefon: 0845 600 0678.

– Infolinia Kolegium do Spraw Zatrudnienia (Employment Tribunal Service Enquiry Line) – Telefon: 08457 959 775.

– Służba Doradztwa, Pojednania i Arbitrażu (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) – instytucja publiczna, której zadaniem jest promowanie dobrych stosunków w miejscu pracy. Zapewnia odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudnienia i ogólne porady związane z prawami pracodawców i pracowników w pracy. Telefon: 08457 47 47 47.

– Komisja do Spraw Równouprawnienia (Equal Opportunities Commission) – Telefon: 0845 601 5901, http://www.eoc.org.uk/.

– Komisja do Spraw Równości Rasowej (Commission for Racial Equality) – Telefon: 020 7939 0000, http://www.cre.gov.uk/.

– Komisja Praw dla Niepełnosprawnych (Disability Rights Commission) – Telefon: 08457 622633, http://www.disability.gov.uk/

– Prawo Pracy dla Homoseksualistów i Lesbijek (Lesbian and Gay Employment Rights) – Telefon: 020 7704 6066, http://www.dti.gov.uk/er/equality/LAGER.htm.

Na Wyspach działają też związki zawodowe. Każdy ma prawo do nich należeć, bez obowiązku informowania o tym pracodawcy. Związek zawodowy może udzielić ci wsparcia, jeśli jesteś ofiarą mobbingu, dyskryminacji lub zostałeś bezprawnie zwolniony z pracy. Informacje o tym, jak wstąpić do związku zawodowego i który z nich będzie dla ciebie najlepszy uzyskasz pod numerem telefonu 0870 600 4 882 lub na stronie internetowej: www.workSMART.org.uk/unionfinder.

Stan prawny na dzień:  23 sierpnia 2014 roku

Kwestie finansowe po rozpadzie związku

Zwykły wpis

my-marriage-split

Należy próbować na wstępie rozwiązać te kwestie poprzez zawarcie porozumienia z partnerem, aby uniknąć postępowania sądowego.

Można w tym celu użyć kalkulatora internetowego, który pomoże wskazać poszczególne części majątku współmałżonków.

Jeśli uda się dojść do porozumienia należy zgłosić aplikację do sądu o „consent order” celem uznania go za prawnie ważny. Koszt aplikacji to £50.

Natomiast jeśli nie dojdzie do podpisania porozumienia należy rozważyć złożenie aplikacji do sądu o „financial order”.  Koszt tej aplikacji to £255. To jest odrębny od sprawy rozwodowej albo sprawy o separację proces i trwa zwykle od 6 do 12 miesięcy.

Przed tym należy rozważyć przeprowadzenie mediacji. W tym celu należy wypełnić „Family Mediation Information and Assessment form”, aby udowodnić, że ten etap się odbył.

W jaki sposób sąd dzieli majątek?

Sąd będzie brał pod uwagę to jak długo trwał związek małżeński lub związek cywilny oraz:

– wiek

– możliwość zarobkowania

– posiadane nieruchomości i środki pieniężne

– wydatki na życie

– standard życia obu stron

– role życiowe (np. jedyny żywiciel rodziny, osoba robiąca karierę zawodową).

Jeśli strony posiadają dzieci to sąd w pierwszej kolejności będzie podejmować decyzję w oparciu o ich dobro.

Sąd może rozważyć również w tym kontekście zasądzenie alimentów dla jednego z małżonków na określony czas albo do śmierci uprawnionego, zawarcia ponownie związku małżeńskiego albo wejście w związek partnerski.

Stan prawny na dzień: 21 sierpnia 2014 roku

Małżeństwo i związek partnerski w UK

Zwykły wpis

Church wedding

W Wielkiej Brytanii można zawrzeć związek małżeński albo związek partnerski – civil partnership jeśli:

– wstępujący w związek mają co najmniej 16 lat;

– żadna z tych osób nie jest w innym związku małżeńskim albo związku partnerskim (panna/kawaler, rozwiedziony albo wdowa/wdowiec);

– nie ma więzi krwi (pokrewieństwa);

Jeśli natomiast osoba ma mniej niż 18 lat to potrzebuje zgody rodziców. W Szkocji takiej zgody nie potrzeba.

Od 29 marca 2014 roku osoby tej samej płci mogą zawrzeć związek małżeński w Anglii i Walii.

Zwykle należy podjąć dwa kroki celem zawarcia związku małżeńskiego:

  1. Zgłoszenie do lokalnego biura rejestrowego;
  2. Religijna albo cywilna ceremonia co najmniej 16 dni po zgłoszeniu;

Mogą być też inne kroki podejmowane.

Zgłoszenia można dokonać tylko jeśli zgłaszający przebywał na danym obszarze co najmniej 7 dni przed datą zgłoszenia.

Inne reguły zostały ustalone dla obywateli innych krajów.

Ceremonia religijna może mieć miejsca w kościele, kaplicy albo innym zarejestrowanym miejscu. Może się również odbyć po cywilnej ceremonii w biurze rejestrowym (USC).

Nie ma możliwości zawarcia małżeństwa pomiędzy osobami tych samych płci w Kościele Anglikańskim.

Różne reguły obowiązują w innych prawnie zarejestrowanych związkach wyznaniowych.

Cywilna ceremonia obejmuje czytania, śpiew, muzykę ale żaden z elementów uroczystości nie jest związany z religią np. hymn albo czytanie Biblii;

Do zawarcia związku małżeńskiego potrzeba podpisu na akcie małżeństwa małżonków i dwóch świadków.

Opłata za rejestrację małżeństwa w biurze rejestrowym to 45 funtów. W innych okolicznościach może to być więcej.

Potwierdzenie zawarcia związku małżeńskiego albo związku partnerskiego kosztuje 4 funty w dniu zawarcia związku i 7 funtów w terminie późniejszym.

Miejscem cywilnej ceremonii zawarcia związku małżeńskiego albo związku partnerskiego może być:

– biuro rejestrowe;

– miejsce zatwierdzone przez władze lokalne np. rezydencja albo hotel;

– religijne miejsce, gdzie jest zgoda na przeprowadzanie tego typu uroczystości.

The Home Office wskazuje zatwierdzone miejsca, gdzie można zawrzeć związek małżeński albo związek partnerski.

Lasting power of attorney

Zwykły wpis

LPA

Jest to dokument prawny, który pozwoli osobie („donor”) zgłosić wskazaną osobę („attorney”) jako uprawnioną do podejmowania decyzji w jej imieniu. Takie rozwiązanie może okazać się przydatne, gdy osoba nie będzie zdolna podejmować decyzji zgodnych ze swoim dobrem. Najczęściej stosowana jest ta instytucja prawa przez osoby starsze.

Istnieją dwa rodzaje „lasting power of attorney”:

1.  dotyczące kwestii związanych ze zdrowiem i dobrobytem;

2.  dotyczące kwestii finansowych i własności;

Do sporządzenia tego dokumentu uprawnione są osoby co najmniej 18-letnie i świadome swojej decyzji.

Jak wygląda procedura?

Należy wybrać „attorney”, czyli osobę która będzie uprawniona do działania. Może to być krewny, małżonek czy też przyjaciel. Istnieje możliwość wskazania więcej niż jednej osoby.

Następnie należy wypełnić formularz, w którym dokonuje się zgłoszenia tych osób.

Trzeba również pamiętać, że aby ten dokument był w pełni ważny należy go zarejestrować w the Office of the Public Guardian. To zwykle zajmuje do 10 tygodni i kosztuje £110 za jeden rodzaj „lasting power of attorney”.

Inaczej ten proces wygląda w Szkocji.

Stan prawny na dzień: 16 sierpnia 2014 roku

Alimenty w przypadku, gdy jeden z rodziców mieszka zagranicą

Zwykły wpis

money_ss_0092395555

W razie gdy jeden z rodziców mieszka zagranicą należy rozważyć czy jest grupa państw unijnych i Australia czy grupa pozostałych krajów. W przypadku tej pierwszej the Child Support Agency (CSA) i Child Maintance  Service mogą pomóc tylko, gdy ten rodzic związany jest z:

– pracą w służbie cywilnej;

– pracą dla Her Majesty’s Diplomatic Service (służba dyplomatyczna);

– pracą dla sił zbrojnych;

– praca dla firmy mającej siedzibę i zarejestrowanej w UK;

– czasowym oddelegowaniem do lokalnej instytucji państwowej; Czytaj dalej

Alimenty w Wielkiej Brytanii

Zwykły wpis

141473503

Alimenty stanowią zobowiązanie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych nie mieszkającego z dzieckiem do łożenia na jego utrzymanie.

W sytuacji, gdy kwestia ustalenia alimentów nie jest problemem należy rozważyć zawarcie „family-based arrangement”,czyli porozumienia, którego sporządzenie nie wymaga pomocy osób trzecich.

Jeśli nie ma zgody rodziców lub opiekunów dziecka na zawarcie porozumienia należy zgłosić się do the Child Maintance Service, który jest instytucją pomagającą m.in. przy ustaleniu miejsca zamieszkania zobowiązanego, przedstawieniu proponowanych rozwiązań, ustaleniu wysokość alimentów oraz zrewidowaniu kwoty ustalonych alimentów corocznie. Czytaj dalej

The Court of Protection dla osób z problemami psychicznymi

Zwykły wpis

court-of-protection

The Court of Protection to angielski sąd, który funkcjonuje na postawie the Mental Capacity Act 2005. Podejmuje decyzję zezwalające ona zarządzanie majątkiem, sprawami finansowymi oraz podejmowaniem decyzji dotyczących dóbr osobistych tj. zdrowie osoby, która z uwagi na problemy ze zdrowiem psychicznym nie może sama podejmować decyzji. Od 20014 roku siedziba sędziów the Court of Protection znajduje się pod adresem  First Avenue House, 42-49 High Holborn, London WC1A 9JA. Numer telefonu w sprawach pilnych: 020 7947 6000.

Jeśli osoba jest nie zgadza się z decyzją the Court of Protection powinna zgłosić się do Families Against Court of Protection Theft – www.factuk.org.uk

Stan prawny na dzień: 7 sierpnia 2014 r.