Czym zajmuje się Social Services?

Zwykły wpis

Parents, Kids Graphic

Lokalne oddziały Social Services wspierają rodziny i dbają o dobro dzieci znajdujących się niebezpieczeństwie oraz podejmują działania w odniesieniu do członków rodziny dziecka czy też innych osób. Stopień wsparcia może być różny ale wsparcie dostarczane jest rodzinom, które nie otrzymały wystarczającej pomocy w szkołach, od lekarzy GP, oraz w różnych innych organizacjach i instytucjach.

Social Services ma za zadanie stać na straży bezpieczeństwa i promować poszanowanie dobra dzieci. Pomoc może polegać na różnorakich działaniach na rzecz dzieci i ich rodziców zwykle w ich własnym środowisku domowym. Każde działanie jest koordynowane przez Social Worker’a. Często rodziny czują niepokój, gdy do działania przystępuje Social Services z obawy przed tym, że w efekcie dojdzie do odebrania im dzieci. Jedynie w bardzo jasnych i ściśle określonych okolicznościach pracownicy Social Services rzeczywiście mogą zabrać rodzicom dzieci. Dodatkowo w takich przypadkach wymagane jest postanowienie sądu. Czytaj dalej