Alimenty w Wielkiej Brytanii

Zwykły wpis

141473503

Alimenty stanowią zobowiązanie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych nie mieszkającego z dzieckiem do łożenia na jego utrzymanie.

W sytuacji, gdy kwestia ustalenia alimentów nie jest problemem należy rozważyć zawarcie „family-based arrangement”,czyli porozumienia, którego sporządzenie nie wymaga pomocy osób trzecich.

Jeśli nie ma zgody rodziców lub opiekunów dziecka na zawarcie porozumienia należy zgłosić się do the Child Maintance Service, który jest instytucją pomagającą m.in. przy ustaleniu miejsca zamieszkania zobowiązanego, przedstawieniu proponowanych rozwiązań, ustaleniu wysokość alimentów oraz zrewidowaniu kwoty ustalonych alimentów corocznie. Czytaj dalej