Lasting power of attorney

Zwykły wpis

LPA

Jest to dokument prawny, który pozwoli osobie („donor”) zgłosić wskazaną osobę („attorney”) jako uprawnioną do podejmowania decyzji w jej imieniu. Takie rozwiązanie może okazać się przydatne, gdy osoba nie będzie zdolna podejmować decyzji zgodnych ze swoim dobrem. Najczęściej stosowana jest ta instytucja prawa przez osoby starsze.

Istnieją dwa rodzaje „lasting power of attorney”:

1.  dotyczące kwestii związanych ze zdrowiem i dobrobytem;

2.  dotyczące kwestii finansowych i własności;

Do sporządzenia tego dokumentu uprawnione są osoby co najmniej 18-letnie i świadome swojej decyzji.

Jak wygląda procedura?

Należy wybrać „attorney”, czyli osobę która będzie uprawniona do działania. Może to być krewny, małżonek czy też przyjaciel. Istnieje możliwość wskazania więcej niż jednej osoby.

Następnie należy wypełnić formularz, w którym dokonuje się zgłoszenia tych osób.

Trzeba również pamiętać, że aby ten dokument był w pełni ważny należy go zarejestrować w the Office of the Public Guardian. To zwykle zajmuje do 10 tygodni i kosztuje £110 za jeden rodzaj „lasting power of attorney”.

Inaczej ten proces wygląda w Szkocji.

Stan prawny na dzień: 16 sierpnia 2014 roku