Małżeństwo i związek partnerski w UK

Zwykły wpis

Church wedding

W Wielkiej Brytanii można zawrzeć związek małżeński albo związek partnerski – civil partnership jeśli:

– wstępujący w związek mają co najmniej 16 lat;

– żadna z tych osób nie jest w innym związku małżeńskim albo związku partnerskim (panna/kawaler, rozwiedziony albo wdowa/wdowiec);

– nie ma więzi krwi (pokrewieństwa);

Jeśli natomiast osoba ma mniej niż 18 lat to potrzebuje zgody rodziców. W Szkocji takiej zgody nie potrzeba.

Od 29 marca 2014 roku osoby tej samej płci mogą zawrzeć związek małżeński w Anglii i Walii.

Zwykle należy podjąć dwa kroki celem zawarcia związku małżeńskiego:

  1. Zgłoszenie do lokalnego biura rejestrowego;
  2. Religijna albo cywilna ceremonia co najmniej 16 dni po zgłoszeniu;

Mogą być też inne kroki podejmowane.

Zgłoszenia można dokonać tylko jeśli zgłaszający przebywał na danym obszarze co najmniej 7 dni przed datą zgłoszenia.

Inne reguły zostały ustalone dla obywateli innych krajów.

Ceremonia religijna może mieć miejsca w kościele, kaplicy albo innym zarejestrowanym miejscu. Może się również odbyć po cywilnej ceremonii w biurze rejestrowym (USC).

Nie ma możliwości zawarcia małżeństwa pomiędzy osobami tych samych płci w Kościele Anglikańskim.

Różne reguły obowiązują w innych prawnie zarejestrowanych związkach wyznaniowych.

Cywilna ceremonia obejmuje czytania, śpiew, muzykę ale żaden z elementów uroczystości nie jest związany z religią np. hymn albo czytanie Biblii;

Do zawarcia związku małżeńskiego potrzeba podpisu na akcie małżeństwa małżonków i dwóch świadków.

Opłata za rejestrację małżeństwa w biurze rejestrowym to 45 funtów. W innych okolicznościach może to być więcej.

Potwierdzenie zawarcia związku małżeńskiego albo związku partnerskiego kosztuje 4 funty w dniu zawarcia związku i 7 funtów w terminie późniejszym.

Miejscem cywilnej ceremonii zawarcia związku małżeńskiego albo związku partnerskiego może być:

– biuro rejestrowe;

– miejsce zatwierdzone przez władze lokalne np. rezydencja albo hotel;

– religijne miejsce, gdzie jest zgoda na przeprowadzanie tego typu uroczystości.

The Home Office wskazuje zatwierdzone miejsca, gdzie można zawrzeć związek małżeński albo związek partnerski.