Kwestie finansowe po rozpadzie związku

Zwykły wpis

my-marriage-split

Należy próbować na wstępie rozwiązać te kwestie poprzez zawarcie porozumienia z partnerem, aby uniknąć postępowania sądowego.

Można w tym celu użyć kalkulatora internetowego, który pomoże wskazać poszczególne części majątku współmałżonków.

Jeśli uda się dojść do porozumienia należy zgłosić aplikację do sądu o „consent order” celem uznania go za prawnie ważny. Koszt aplikacji to £50.

Natomiast jeśli nie dojdzie do podpisania porozumienia należy rozważyć złożenie aplikacji do sądu o „financial order”.  Koszt tej aplikacji to £255. To jest odrębny od sprawy rozwodowej albo sprawy o separację proces i trwa zwykle od 6 do 12 miesięcy.

Przed tym należy rozważyć przeprowadzenie mediacji. W tym celu należy wypełnić „Family Mediation Information and Assessment form”, aby udowodnić, że ten etap się odbył.

W jaki sposób sąd dzieli majątek?

Sąd będzie brał pod uwagę to jak długo trwał związek małżeński lub związek cywilny oraz:

– wiek

– możliwość zarobkowania

– posiadane nieruchomości i środki pieniężne

– wydatki na życie

– standard życia obu stron

– role życiowe (np. jedyny żywiciel rodziny, osoba robiąca karierę zawodową).

Jeśli strony posiadają dzieci to sąd w pierwszej kolejności będzie podejmować decyzję w oparciu o ich dobro.

Sąd może rozważyć również w tym kontekście zasądzenie alimentów dla jednego z małżonków na określony czas albo do śmierci uprawnionego, zawarcia ponownie związku małżeńskiego albo wejście w związek partnerski.

Stan prawny na dzień: 21 sierpnia 2014 roku