Postępowanie spadkowe – „Probate” oraz „Grant of Representation”

Zwykły wpis

probate

W razie śmierci osoby, jej krewni mogą ubiegać się o „grant of representation”, który upoważni ich do zajęcia się prywatnym majątkiem, środkami pieniężnymi oraz inny posiadany majątek zmarłej osoby.To prawo nazywane jest „probate”.

Procedurę można przeprowadzić samodzielnie jak i przy pomocy solicitora.

Kolejność podejmowanych czynności:

1. Sprawdzenie czy istnieje testament – to testament zwykle określa kto dziedziczy majątek a jeśli go nie ma to należy podjąć kolejne kroki;

2. Aplikowanie o „grant of representation” – dający dostęp przykładowo do konta bankowego zmarłej osoby;

3. Zapłata Inheritance Tax – podatek od spadku, gdy majątek przekracza kwotę £325,000;

4. Zgromadzenie majątku objętego spadkiem np. pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości należącej do zmarłej osoby;

5. Zapłata zadłużenia np. nieuiszczone opłaty za media;

6. Rozdysponowanie majątkiem według uprawnienia poszczególnych osób;

Niekiedy „grant of representation” nazywany jest również „grant of probate”, „letters of administration” albo „letters of administration with a will”.

Aplikację o „grant of representation” należy złożyć posługując się tym linkiem: application for a standing search form PA1S i następnie przesłać ją do lokalnego Probate Registry.

Stan prawny na dzień: 5 sierpnia 2014 r.

Czym zajmuje się Social Services?

Zwykły wpis

Parents, Kids Graphic

Lokalne oddziały Social Services wspierają rodziny i dbają o dobro dzieci znajdujących się niebezpieczeństwie oraz podejmują działania w odniesieniu do członków rodziny dziecka czy też innych osób. Stopień wsparcia może być różny ale wsparcie dostarczane jest rodzinom, które nie otrzymały wystarczającej pomocy w szkołach, od lekarzy GP, oraz w różnych innych organizacjach i instytucjach.

Social Services ma za zadanie stać na straży bezpieczeństwa i promować poszanowanie dobra dzieci. Pomoc może polegać na różnorakich działaniach na rzecz dzieci i ich rodziców zwykle w ich własnym środowisku domowym. Każde działanie jest koordynowane przez Social Worker’a. Często rodziny czują niepokój, gdy do działania przystępuje Social Services z obawy przed tym, że w efekcie dojdzie do odebrania im dzieci. Jedynie w bardzo jasnych i ściśle określonych okolicznościach pracownicy Social Services rzeczywiście mogą zabrać rodzicom dzieci. Dodatkowo w takich przypadkach wymagane jest postanowienie sądu. Czytaj dalej