Opłaty sądowe w Anglii

Zwykły wpis

fot-300x200

Opłaty sądowe

Wysokość opłaty sądowej oparta jest na sumie dochodzonego roszczenia wraz z odsetkami.

Skorzystanie z platformy Money Claim Online będzie tańszym sposobem dochodzenia roszczenia od tego, które wymaga przesłania pozwu do sądu.

Dochodzona kwota Opłata za przesłanie pozwu pocztą Opłata przy skorzystaniu z Money Claim Online
do £300 £35 £25
£300.01 do£500 £50 £35
£500.01 do £1,000 £70 £60
£1,000.01 do £1,500 £80 £70
£1,500.01 do £3,000 £115 £105
£3,000.01 do £5,000 £205 £185
£5,000.01 do £10,000 £455 £410
£10,000.01 do £100,000 5% wartości roszczenia 4.5% wartości roszczenia
£100,000.01 do £200,000 5% wartości roszczenia niedopuszczalne przy Money Claim Online
więcej niż £200 000 £10 000 niedopuszczalne przy Money Claim Online

Istnieje możliwość wniesienia opłaty przy użyciu karty kredytowej albo debetowej przy wyborze platformy online.

W razie wyboru papierowej formy pozwu należy wnieść opłatę poprzez pocztowy przekaz albo czek płatny dla ‘HM Courts and Tribunals Service’.

W dalszym postępowaniu mogą pojawić się jeszcze inne opłaty np. za posiedzenie sądu tj. a court hearing albo w razie konieczność egzekucji postanowienia sądu.

W sytuacji wygranej sprawy istnieje możliwość dochodzenia zwrotu kosztów postępowania.

Stan na dzień: 22 lipca 2015 roku

Jak odzyskać dług w Anglii?

Zwykły wpis

Każdy może podjąć prawnie dopuszczalne działania celem odzyskania swoich pieniędzy od osoby fizycznej lub prawnej, która ich nie zwraca. Takie działanie, czyli zgłoszenie formalnie roszczenia, wniesienie pozwu to „making a court claim”. Wymogiem w tej procedurze zwykle jest wniesienie opłaty sądowej od takiego pozwu o zapłatę. Należy pamiętać, że zawsze istnieje ryzyko, że roszczenie nie zostanie uznane albo egzekucja okaże się bezskuteczna.

Często postępowanie mediacyjne może okazać się szybsze i tańsze od tego prowadzonego przez sąd. W ramach mediacji bezstronny mediator pomaga obu stronom osiągnąć porozumienie (ugodę).

Odrębne regulacje obowiązują w Szkocji.

Jak wszcząć sprawę o zapłatę? 

Można w tym celu użyć:

– platformy Money Claim Online: https://www.gov.uk/make-money-claim-online

– ściągnąć formularz pozwu: http://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetForm.do?court_forms_id=338

Szybsza i tańsza forma wszczęcia postępowania to droga platformy umożliwiającej wszczęcie sprawy online, na którą można się zdecydować w większości przypadków.

Wypełniony formularz pozwu należy przesłać na następujący adres: County Court Money Claims Centre, PO Box 527 Salford M5 0BY. Do pozwu załączyć należy dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Co kolejno może nastąpić?
Wnoszący pozew (powód) może zostać wezwany na posiedzenie sądu, jeśli druga strona (pozwany) zaprzecza istnieniu zobowiązania.

Postanowienie sądu będące nakazem zapłaty można uzyskać od razu, jeśli pozwany przyzna istnienie zobowiązania albo nie udzieli odpowiedzi na pozew.

Jeśli po wydanym przez sąd nakazie pozwany nadal nie spełni roszczenia to można podjąć kolejne kroki. W celu egzekucji postanowienia sądu należy zwrócić się o pomoc do komornika. Ta procedura nazywana jest ‚enforcing a judgment’.

Pomoc w przygotowaniu pozwu można uzyskać od ‚the Money Claim Online help desk’  w razie wyboru formy platformy online.

Kontakt: Money Claim Online help desk
mcol@hmcts.gsi.gov.uk 0300 123 1057, 0160 461 9402
poniedziałek do piątek to  od 8:45 do 17:00

Natomiast w razie wyboru formy papierowej można skontaktować się z sądowym centrum pomocy:

County Court Money Claims Centre, tel. 0300 123 1372
poniedziałek do piątek 8:30 do 17:00.

Stan na dzień: 4 lipca 2015 roku