PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: EDUKACJA

Zwykły wpis

images

EDUKACJA

Zgodnie z prawem należy szczególnie traktować niepełnosprawnych uczniów i studentów, przez co rozumie się:

  • zakaz bezpośredniej dyskryminacji np. odmowa przyjęcia do szkoły ze względu na niepełnosprawność,
  • zakaz pośredniej dyskryminacji np. udostępnienie formularzy w nieprzystępnej dla osób niewidzących/niedowidzących formie,
  • zakaz dyskryminacji wynikającej z niepełnosprawności np. odmowa wyjazdu na wycieczkę szkolną dla dziecka niepełnosprawnego
  • nękanie np. krzyk nauczyciela na ucznia, który nie jest w stanie się skoncentrować z powodu swojej niepełnosprawności,
  • prześladowanie np. zawieszenie ucznia w obowiązkach z powodu złożonej skargi.

NIEZBĘDNE DOSTOSOWANIA

Każda placówka oświatowa ma obowiązek dokonać niezbędnych dostosowań, aby uchronić niepełnosprawnych uczniów i studentów przed dyskryminacją. Takie dostosowania mogą obejmować:

  • zmiany w infrastrukturze np. zamontowanie podjazdów umożliwiających dostęp do szkoły,
  • zapewnienie dodatkowego wsparcia i pomocy medycznej np. pomoc nauczyciela o odpowiedniej specjalizacji albo sprzętu.

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE (Special Educational Needs, SEN)

Wszystkie publiczne żłobki, przedszkola, szkoły wraz z lokalną władzą muszą starać się ustalić specjalne potrzeby edukacyjne u dzieci oraz im pomóc.

Jeśli dziecko posiada zaświadczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, powinno posiadać również 9-letni plan rozwoju. To pozwoli na ustalenie jakiego wsparcia będzie potrzebowało po ukończeniu szkoły.

SZKOŁA ŚREDNIA

Wszystkie szkoły wyższe i średnie mają obowiązek zatrudnić osobę zajmującą się kwestiami dotyczącymi osób niepełnosprawnych, tak aby umożliwić im wsparcie.

W razie pytań dotyczących powyższego należy kontaktować się w pierwszej kolejności z pracownikami pomocy społecznej tj. social services.

Stan na dzień: 27 sierpnia 2015 roku