Ochrona danych osobowych w UK: data protection

Zwykły wpis
shutterstockdata_protection

Shutterstock.

Ustawa o ochronie danych osobowych w UK reguluje, w jaki sposób są używane i gromadzone dane osobowe przez organizacje, przedsiębiorstwa oraz instytucje państwowe.

Każdy odpowiedzialny za ochronę danych osobowych powinien stosować się do ściśle określonych zasad nazywanych ‘data protection principles’, czyli zasad ochrony danych osobowych. W razie potrzeby musi taka osoba odpowiedzialna wykazać, iż dane osobowe:

 • zostały użyte prawidłowo i zgodnie z prawem,
 • zostały użyte w sposób zgodny z ustalonymi celami,
 • zostały użyte w sposób odpowiedni, stosowny i niewykraczający poza ustalone granice,
 • przechowywane są nie dłużej niż to jest konieczne,
 • przetwarzane są zgodnie z prawem
 • przechowywane są jako niedostępne dla nieuprawnionych,
 • przekazywane są poza obszar Unii Europejskiej tylko przy zastosowaniu zasad ochrony.

Ochrona danych wrażliwych, jakimi są dane osobowe dotyczy:

 • pochodzenia, grupy etnicznej
 • opinii politycznych,
 • poglądów religijnych,
 • zdrowia,
 • seksualności,
 • naruszeń prawa.

Ustawa o ochronie danych osobowych daje prawo każdemu do zaznajomienia się z tym, jakie informacje są o nim gromadzone przez instytucje państwowe lub inne organizacje.

Aby uzyskać taką informację należy zwrócić się do organizacji i zapytać o kopię dokumentów zawierających dane osobowe wnioskującego o nie. W razie problemów z zaadresowaniem pisma należy zwrócić się do sekretariatu danego przedsiębiorstwa lub instytucji.

Taka organizacja zobowiązana jest do przedstawienia takiej informacji na żądanie.

Kiedy informacja może zostać nieujawniona?

Zdarzają się sytuacje, kiedy instytucje uprawnione są do nieujawniania informacji o przechowywanych danych osobowych np. gdy informacja dotyczy:

 • przeciwdziałanie, wykrywanie albo prowadzenia dochodzenia
 • służb bezpieczeństwa albo sił zbrojnych,
 • rozliczeń podatkowych,
 • sądowe lub ministerialne spotkania.

W tych przypadkach instytucja nie ma obowiązku wyjaśniania swojej decyzji.

Ile to kosztuje?

Niektóre organizacje mogą żądać opłaty za udostępnienie takich informacji. Zwykle koszt nie przekracza 10 funtów i może być większy, jeśli informacja zawiera również:

 • pewne informacje np. z rejestrów medycznych, szkolnych itp.
 • obszerne dokumentacje, których udostępnienie wymaga dużych nakładów pracy, gdyż instytucje przechowujące nie usystematyzowały ich,

Jak złożyć skargę?

Jeśli osoba uważa, że jej dane osobowe zostały nieprawidłowo użyte lub organizacja przetrzymuje je bez odpowiedniego zabezpieczenia, należy skontaktować się z nimi i wyjaśnić sytuację.

W razie niezadowolenia z ich wyjaśnienia, należy skontaktować się z the Information Commissioner’s Office (ICO) (ICO helpline Telephone: 0303 123 1113). Organizacja ta może podjąć stosowne kroki przeciwko konkretnej osobie, która naruszyła zasady ochrony danych osobowych. Na stronie internetowej the ICO znajduje się instrukcja, jak należy sporządzić taką skargę samodzielnie, https://ico.org.uk/.

Stan na dzień: 25 października 2015 roku

Zwrot podatku po wyjeździe z UK: income tax return

Zwykły wpis

uk-tax

Celem złożenia zeznania podatkowego i uzyskania zwrotu podatku z UK po wyjeździe stamtąd lub planując taki wyjazd można wypełnić i przesłać do urzędu formularz P85, który dostępny jest tutaj:

https://www.gov.uk/government/publications/income-tax-leaving-the-uk-getting-your-tax-right-p85

Formularz należy przesłać na adres:

Pay As You Earn
HM Revenue and Customs
BX9 1AS

W Wielkiej Brytanii pracodawcy odprowadzają składki na podatek dochodowy z wynagrodzenia pracowników, który następnie można odzyskać.

Aktualnie w roku podatkowym 2015/2016 kwota wolna od podatku to 10.600 funtów (czyli maksymalna kwota jaką możemy odzyskać). W Polsce ta kwota w 2015 roku wynosi jedynie 3.091 złotych.

Niezbędnym jest jednak posiadanie formularza P45, który kończący pracę w UK powinien otrzymać od byłego pracodawcy lub z Job Centre. Przesyłając formularz rozliczenia należy do niego dołączyć drugą i trzecią stronę uzyskanego wcześniej P45.

Natomiast w trakcie zatrudnienia w UK pracodawcy, co roku przesyłają swoim pracownikom formularz P60 w celu rozliczenia podatku.

Zwrot podatku można uzyskać na konto bankowe albo poprzez przesłanie na wskazany adres czeku. Pamiętać należy, że w Polsce realizacja czeku trwa nawet kilka tygodni, niekiedy kurs przeliczeniowy w banku jest niekorzystny i firmy zajmujące się realizacją czeków pobierają bardzo wysokie opłaty.

Dzięki wypełnieniu powyższej instrukcji i chociażby podstawowej znajomości języka angielskiego można samodzielnie przygotować zeznanie i oszczędzić na współpracy z biurami zajmującymi się uzyskiwaniem zwrotów podatków.

Stan na dzień: 9 października 2015 roku