Ochrona danych osobowych pracownika przechowywanych przez pracodawcę

Zwykły wpis

 

dfrm02

Dane osobowe pracownika powinny być przechowywane przez pracodawcę w bezpiecznym miejscu i powinny być na bieżąco aktualizowane.

Dane osobowe, które pracodawca może przechowywać obejmować mogą:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • dana urodzenia
 • płeć
 • edukacja i kwalifikacje
 • doświadczenie
 • National Insurance number
 • numer podatkowy
 • ujawnione szczegóły dotyczące niepełnosprawności
 • dane kontaktowe w sytuacjach nagłych

Pracodawcy mogą również przechowywać takie dane jak:

 • historia zatrudnienia i danego pracodawcy
 • warunki zatrudnienia tj. wynagrodzenie, godziny pracy, urlopy, dodatki do wynagrodzenia, nieobecności w pracy)
 • wypadki w pracy
 • ukończone szkolenia
 • postępowania dyscyplinarne

Jakie informacje pracodawca ma obowiązek ujawnić pracownikowi?

Każdy pracownik ma prawo do zapoznania się z:

 • treścią przechowywanych rejestrów i tym jak są one wykorzystywane
 • zasadami przestrzegania tajności rejestrów
 • informacją jak te rejestry pomagają w przeprowadzaniu szkoleń i rozwoju pracowników u danego pracodawcy

Jeśli pracownik zwróci się do pracodawcy o informację na temat tego jakie dane o nim są przechowywane to pracodawca ma 40 dni na przedłożenie pracownikowi odpowiedzi.

Pracodawcy mają obowiązek przechowywać dane dotyczące ich pracowników tylko przez wskazany w przepisach okres czas i muszą przy tym respektować zasady ochrony danych osobowych.

Stan na dzień: 25 lutego 2015 roku

 

Czytaj dalej

Podwójne obywatelstwo:dual citizenship

Zwykły wpis

Jednakże wiele państw nie akceptuje podwójnego obywatelstwa dlatego należy sprawdzić rozwiązania prawne w konkretnym państwie przed ubieganiem się o brytyjskie obywatelstwo.

Dla obywateli Polski kluczowym jest to, że Polska nie zabrania posiadania podwójnego obywatelstwa. Ale przebywający w Polsce obywatel polski i brytyjski uznawany jest jedynie za obywatela polskiego. Oznacza to przykładowo, że przy przekraczaniu granicy możne posługiwać się jedynie polskim paszportem.

 

Jedyne zastrzeżenie w brytyjskim prawie przewiduje, że nie mają możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa następujące kategorię osób: tzw. „British subject” oraz „British protected person”. Wyjątek stanowi kategoria”British subject from Republic of Ireland” i tutaj dopuszcza się tę dualność.

Podróżowanie zagranicę

Obywatel brytyjski nie możne otrzymać pomocy dyplomatycznej od brytyjskich instytucji, jeśli przebywa w państwie, którego obywatelstwo posiada.

Przykładowo, posiadając obywatelstwo brytyjskie i polskie, nie można otrzymać brytyjskiej pomocy dyplomatycznej przebywając w Polsce.

Podwójne obywatelstwo, małżeństwo i dzieci

Nie można otrzymać automatycznie brytyjskiego obywatelstwa zawierając związek małżeński z obywatelem brytyjskim. Należy w tym celu ubiegać się o obywatelstwo jako małżonek (‚spouse’) brytyjskiego obywatela.

W przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii w wielu państwach małżonek uważany jest automatycznie jako posiadający obywatelstwo współmałżonka.

Dzieci mogą otrzymać automatycznie brytyjskie obywatelstwo rodzica, nawet jeśli zostały urodzone zagranicą.

Stan na dzień: 9 luty 2016 r.