Obrona przed naruszeniem praw własności intelektualnej w Wielkiej Brytanii

Zwykły wpis

Intellectual-Property-Law

Każdy, czyje prawa z zakresu własności intelektualnej (z ang. IP law) zostały naruszone (z ang. infringement) może podjąć stosowne kroki celem ochrony swoich praw.

Przykłady naruszenia IP law obejmują m.in. sytuację, gdy dochodzi do:

  • używania, sprzedawania lub importowania opatentowanego produktu lub procesu;
  • używania czyjejś pracy chronionej prawem autorskim bez pozwolenia autora;
  • tworzenia, oferowania albo sprzedaży zarejestrowanego wzoru użytkowego w celach komercyjnych;
  • używania znaku towarowego identycznego lub podobnego do zarejestrowanego wcześniej;

Czytaj dalej