REKORDY KRYMINALNE W UK

Zwykły wpis

criminal_record_banner

Nawet jeśli dojdzie  do zatarcia skazania, szczegóły dotyczące popełnionego przestępstwa będą ciągle widocznie w policyjnej bazie danych (the Police National Computer). Generalnie, the Association of Chief Police Officers zaleca, aby w przypadku skazania za przestępstwa tzw. rejestrowane (czyli przestępstwa, które mogą być potencjalnie rozpoznawane przez the Crown Court, nawet jeśli rzeczywiście nie były) powinny został usunięte z rejestrów po 10 latach (ale z pewnymi wyjątkami opisanymi później).

Jeśli doszło do popełnienia trzech rejestrowanych przestępstw, to informacje o nich będą przechowywane przez 20 lat, a niektóre przestępstwa pozostaną w rejestrach bez możliwości ich usunięcia.

Następujące rodzaje przestępstw nie zostaną nigdy usunięte z rejestrów:

 • przestępstwa, w wyniku których orzeczono karę pobawienia wolności;
 • przestępstwa narkotykowe (dotyczące narkotyków klasy A i ich rozporowadzania);
 • przestępstwa popełnione w stanie niepoczytalności albo w związku z ustawą o zdrowiu psychicznym, the Mental Health Acts;
 • przestępstwa skierowane przeciwko dzieciom albo bezbronnym osobom dorosłym, co sugeruje że przestępca celowo wybrał właśnie te osoby,

Wskazane powyżej wyjątki , nie stanowią reguły i mogą być odmiennie stosowane przez niektóre służby policyjne.

Rejestry kryminalne stanowią poufne zbiory danych i nie mogą zostać ujawnione bez wskazania uzasadnienia do ich otrzymania. Generalnie, rejestry kryminalne mogą okazać się istotne w przypadku ochrony osób bezbronnych, utrzymania sprawiedliwości oraz w sprawach dotyczących bezpieczeństwa narodowego.

Wykonywanie prac związanych z kierowaniem pojazdami np. praca taksówkarza, kierowcy ciężarówki albo kierowcy przewożącego osoby będą wymagały przedstawienia stosownego zaświadczenia o niekaralności. Ponadto, od 2002 roku, każde niezatarte skazanie może zostać ujawnione pracodawcy.

Pouczenia
Pouczenia, nagany i ostateczne upomnienia nie są przedmiotem wymienionej wyżej ustawy, gdyż nie są uznawane jako skazania karne. Oznacza to, że osoba, która otrzymała pouczenie, naganę albo ostateczne upomnienie może stwierdzić, iż nie figuruje w rejestrach karnych.

Jednakże, taka osoba może zostać zapytana właśnie o nie i wtedy powinna stosownie do rzeczywistej sytuacja odpowiedzieć. Zwykle, zostają one usunięte po 5 latach przy założeniu, że dana osoba nie posiada żadnych innych skazań. Ale niektóre służby dążą do tego, aby pozostawić te zapisy dłużej albo nawet zachować je w rejestrach bezterminowo.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z USTAWY

Ubieganie się o pracę

Ustawa jest bardzo korzystna, dla tych których skazanie zostało zatarte i ubiegają się o pracę , gdyż na pytanie pracodawcy mogą odpowiedzieć, iż nie byli karani.

Należy być świadomym tego, iż niedopuszczalnym jest niezatrudnienie osoby albo zwolnienie  jej, po odkryciu, że jej skazanie zostało zatarte. Z drugiej strony, niepoinformowanie o niezatartym skazaniu może być powodem zwolnienia albo nawet skutkować dalszym postępowaniem dyscyplinarnym/karnym.

Jeśli zostałeś zwolniony z pracy, w której pracowałeś dłużej niż 2 lata, z powodu zatartego skazania to możesz zarzucić pracodawcy niesłuszne zwolnienie.

Ubieganie się o ubezpieczenie samochodu

Po zatarciu skazania, możesz we wniosku o ubezpieczenie samochodu stwierdzić, że nie zostałeś skazany. Nawet jeśli charakter zatartych przestępstw jest kluczowy dla polisy ubezpieczeniowej samochodu.

Postępowanie cywilne

W czasie trwania postępowań cywilnych, obowiązuje zasada niezadawania pytań na temat karalności za przestępstwa. Ale występuje kilka przypadków, kiedy należy odpowiedzieć na tego rodzaju pytania i są to następujące przypadki:

 • postępowania dotyczące dzieci i opieki nad nimi (np. adopcja, opieka, nadzór)
 • jeśli informacja o zatarciu skazania jest kluczowa dla rozstrzygnięcia sprawy,
 • jeśli postępowanie sądowe związane jest z kwestiami nieobjętymi ww. ustawą.

Postępowania karne 

Jeśli inne postępowania karne są w toku to zatarte skazania mogą nabrać znaczenia. Ale sądy mogą tylko w ograniczonym stopniu powoływać się na okoliczność zatarcia skazania.

Poufne informacje

Zgodnie z ustawą, każda osoba, która ujawni lub rozpowszechni informacje znajdujące się w rejestrach karnych bez stosownego pozwolenia naraża się na odpowiedzialność karną.

Wyjątki od ustawy
Przedmiotowa ustawa nie może być stosowana i osoba pytana musi wyjawić również zatarte skazania jeśli:

 • zajmuje się zapewnieniem zamieszkania, opieki, zabawy, kształcenia, pomocy społecznej, nadzoru nad osobami poniżej 18 roku życia.
 • zamierza świadczyć opiekę lub inną pomoc osobom starszym, fizycznie lub umysłowo niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu lub narkotyków i przewlekle chorym,
 • zajmować będzie stanowiska związane z administracją albo wymiarem sprawiedliwości,
 • zajmować będzie stanowiska wymagające szczególnego zaufania społeczeństwa np. lekarz czy księgowy,
 • zajmować stanowiska, które potencjalnie są kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego.

Jeśli stanowisko, o które dana osoba się ubiega stanowi wyjątek opisany wyżej, informacja o tym powinna zostać wyraźnie przedstawiona. W razie, gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości należy ku przezorności dopytać o tę kwestię.

Wyjazd zagranicę
Przedmiotowa ustawa nie może być stosowana poza jurysdykcją brytyjską i w związku z tym, zatarte skazania mogą ciągle stanowić problem zagranicą. Dlatego przed ubieganiem się o pracę, poszukiwaniem ubezpieczenia lub realizacją innych ważnych planów należy skontaktować się odpowiednią instytucją w tych państwach celem wyjaśnienia wątpliwości.

Stan na dzień: 20 maja 2016 roku

2 uwagi do wpisu “REKORDY KRYMINALNE W UK

 1. Sebastian

  Po ilu lata mozna oczekiwac zatarcia wyroku jazdy po spozyciu alkoholu. Wyrok 18 miesiecy bez prawa jazdy i 600 funtow grzywny. Czy jestem osoba karana jezeli wykroczenie mialo miejsce w 2008r ?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s