Mieszkania socjalne w Anglii: council housing

Zwykły wpis

 

Podobny obraz

1. Ubieganie się o mieszkanie socjalne

Należy ubiegać się o mieszkanie socjalne za pośrednictwem lokalnych władz (lokalna rada miejska, z ang. ‚council’).

Każdy council posiada własne regulacje odnoszące się do tych kwestii.

Najpierw należy w celu ubiegania się o mieszkanie socjalne zostać wpisanym na listę oczekujących, ale nie otrzymuje się gwarancji otrzymania mieszkania. Aby uzyskać informację o okresie oczekiwania warto pozostać w kontakcie z danym councilem.

Zwykle wymóg wieku dopuszcza aplikantów, którzy ukończyli 18 lat (niekiedy 16 lat).

Ważne zastrzeżenie dotyczy tego, że aplikant może ubiegać się o mieszkanie socjalne nawet jeśli nie mieszka w danej okolicy.

Lista oczekujących

Council’e decydują kto otrzyma ofertę na podstawie przyznanych punktów i przyjętego systemu przyznawania mieszkań.

Punkty i pozycje na liście odpowiadają potrzebom mieszkaniowym. W pierwszej kolejności, mieszkania takie otrzymują m.in.:

 • osoby bezdomne,
 • żyjące w ciężkich warunkach,
 • osoby, których stan zdrowia się pogarsza w związku z obecnymi warunkami w miejscu zamieszkania.

W końcu, gdy nadejdzie kolej to dany council kontaktuje się z aplikantem i informuje o dostępnym mieszkaniu.

Wynajem oparty na wyborze

Niektóre council’e posiadają przyjętą procedurę dotyczącą wynajmowania na podstawie wyboru. To pozwala na dokonanie wyboru przez aplikantów, co do interesujących ich nieruchomości. Jeśli aplikant został zaakceptowany na liście oczekujących, następnie powinien:

 1. Znaleźć nieruchomość: w tym celu sprawdzić lokalne gazety, strony internetowe council’u czy lokalne biblioteki.
 2. Sprawdzić, czy może ubiegać się o wybrane mieszkanie: niektóre mieszkania są dostępne tylko dla singli, rodzin albo osób niepełnosprawnych .
 3. Ubiegać się: ten etap nazywany jest swoistą licytacją ale nie odnosi się do pieniędzy. Możliwe jest licytowanie drogą elektroniczną, telefonicznie czy poprzez sms.
 4. Decyzja council’u dotycząca jego wniosku.

Otrzymanie oferty

Zwykle czas na przyjęcie oferty od jej przedstawienia aplikantowi jest krótki. Jeśli pierwsza oferta nie zostanie zaakceptowana, zwykle aplikant może pozostać na liście oczekujących (albo ubiegać się o inne mieszkanie). Ale taki aplikant może również zostać przeniesiony na niższe pozycje na liście oczekujących.

Natomiast jeśli aplikant ciągle odrzuca oferty to może zostać tymczasowo zdjęty z listy.

Istnieje możliwość odwoływania się od niekorzystnej decyzji council’u.

Stan prawny na dzień: 27 lipca 2017 roku.

Czytaj dalej

Rozwiązywanie problemów mieszkaniowo-lokalowych w Anglii

Zwykły wpis

Znalezione obrazy dla zapytania tenant uk

Zarys problematyki

W razie problemów wynikających ze stosunków prawnych dotyczących nieruchomości należy kierować się do the First-Tier Tribunal (Izba Własności – Nieruchomości mieszkaniowych, Property Chamber – Residential Property). Stronami spraw, które toczą się przed tym trybunałem są wynajmujący, najemcy, dzierżawcy, właściciele nieruchomości oraz inni. Sprawy dotyczyć mogą m.in.:

 • wzrostu czynszu – np. podwyżka czynszu została niesprawiedliwie zawyżona i przekracza normalny czynsz rynkowy;
 • sporów dotyczących wynajmu np. zmiennych opłat, uznania organizacji najemców, kwestie dotyczące zarządu nieruchomością;
 • zakończenia dzierżawy np. zakup własności dla zbioru mieszkań, rozszerzenie dzierżawy;
 • sporów dotyczących miejsc parkingowych np. złamanie umowy, zmiana opłaty za plac;
 • kar i opłat;
 • nakazu spłaty czynszu;
 • zarządzeń pokontrolnych zgodnych z ustawą the Housing Act 2004;
 • sporów dotyczących licencji na domy w rożnych lokalizacjach;
 • prawa do zakupu mieszkania socjalnego, które zostało odrzucone ze względu na to, że uznano to mieszkanie za bardziej odpowiednie dla osób starszych.

Trybunał jest organem niezależnym i rozpozna sprawę po wysłuchaniu obu stron sporu.

Inne regulacje stosuje się w Walii, Szkocji i Irlandii Północnej.

Dostęp do pomocy

Każdy może uzyskać pomoc i poradę, a w tym celu należy skontaktować się z Leasehold Advisory Service albo Citizens Advice.

2. Wnoszenie sprawy do trybunału

W celu wniesienia sprawy do trybunału należy wyszukać, ściągnąć i wypełnić właściwy formularz aplikacji.

Powód składania aplikacji Formularz Wskazówki/Instrukacja
Czynsz Wyszukaj form finder Leaflet T540
Opłaty za zarządzanie nieruchomościami Wyszukaj form finder Leaflet T541
Dzierżawa Form ‘Leasehold 9’ Leaflet T542
Mieszkania w różnych lokalizacjach i selektywne licencje Form HMO Leaflet T543
Zarządzenia pokontrolne, nakazy rozbiórki Form HHSRS Leaflet T543
Miejsca parkingowe Wyszukaj form finder Leaflet T544
Kary finansowe Form HO4 Leaflet T543
Nakazy spłaty czynszu Form RRO1 Leaflet T543
Uznanie organizacji najemców Form TA Leaflet T545
Odmowa prawa do kupna mieszkania socjalnego Form RTB1 Leaflet T546
Inne sprawy Wyszukaj form finder

Opłaty

Przy wypełnianiu odpowiedniego formularza aplikacji należy zapoznać się z informacjami o opłatach obowiązujących w danym przypadku. Można ubiegać się o wsparcie w spełnieniu tego obowiązku, ale tylko w przypadku gdy aplikant otrzymuje określone zasiłki albo posiada niski dochód.

Wysyłka formularza aplikacji

Drogą pocztową albo faxem można wysłać formularz. Adres znajduje się na formularzu aplikacji.

Co dalej?

Po wysłaniu formularza, trybunał udzieli odpowiedzi na pytanie czy rozpozna sprawę. Być może niezbędne będzie dostarczenie więcej dowodów, np. dodatkowe dokumenty.

W innym wypadku, sprawa może zostać rozpoznana bez zwoływana posiedzenia, czyli wydana może zostać tzw.  ‘paper decision’. Jednakże, ciągle istnieje jednak możliwość wnoszenia o zwołanie posiedzenia.

3. Jak przebiega posiedzenie, czyli ‚hearing’?

To co się wydarzy będzie zależało od tego, czy aplikant wnosił o ‚paper decision’ czy o zwołanie posiedzenia.

Paper decision

Nie będzie zwołane posiedzenie, jeśli wnosi aplikant o ‚paper decision’. Decyzja zostanie oparta o dane pochodzące z:

 • aplikacji,
 • załączonych dokumentów.

Zwykle taka decyzja wydawana jest w ciągu 6 tygodni od otrzymania przez trybunał aplikacji.

Ustne przesłuchanie / posiedzenie

Posiedzenie jest jawne i odbywa się publicznie. Aplikant będzie musiał przedstawić sprawę przed trybunałem, ale może to zrobić również inna osoba reprezentująca go np. prawnik, kurator, przyjaciel czy członek rodziny.

Pytania mogą zadawać:

 • pełnomocnik aplikanta,
 • pełnomocnik drugiej strony,
 • sam trybunał wysłuchujący sprawę.

Zwykle decyzje są wydawane w ciągu 6 tygodni od posiedzenia.

4. Jeśli decyzja jest niekorzystna…

Istnieje możliwość wnoszenia apelacji w razie niezadowolenia z decyzji. W takim przypadku należy najpierw wnosić o zgodę do trybunału na złożenie apelacji do the Upper Tribunal (Lands Chamber) w ciągu 28 dni od dnia wydania decyzji.

Jeśli aplikant jest niezadowolony z powodu jakości obsługi w trakcie postępowania może kierować skargi do HM Courts and Tribunals Service (HMCTS).

Stan prawny na dzień: 15 lipca 2017 roku

Czytaj dalej