Wynajmowanie pokoju w domu mieszkalnym; wynajem w UK, cz. II

Zwykły wpis

for rent

Wpis stanowi kontynuację tematu z 11 sierpnia o wynajmie w domach mieszkalnych.

CZYNSZ, RACHUNKI, PODATEK

Czynsz

Istnieje możliwość pobierania czynszu w jakiejkolwiek wysokości, przy czym musi ta kwota zostać wcześniej ustalona między stronami. Wynajmujący może żądać depozytu i może zaakceptować zasiłek tj. ‚Housing Benefit for rent’.

Najemcom, którzy płacą czynsz tygodniowo, wynajmujący musi udostępniać księgę najmu.

PODATEK LOKALNY

Jako wynajmujący, będziesz musiał uiszczać podatek od wynajmu, stąd warto o tym pomyśleć i ująć go w kwocie ustalonego czynszu.

OPŁATY ZA MEDIA

Jeśli opłacasz rachunki za cały dom, to możesz ująć te opłaty w czynszy albo ustalić inną metodę opłacania rachunków.

W razie problemów ze ściągalnością opłat, możesz żądać kwoty, którą wcześniej uiściłeś za gaz i prąd wraz z VAT albo w razie problemów ze ściągalnością żądać zwrotu na drodze sądowej.

PODATEK DOCHODOWY

Podatek dochodowy oblicza się od wysokości uzyskanego dochodu.

Jeśli nie jesteś w planie ‚the Rent a Room scheme’, będziesz musiał uiścić podatek dochodowy od każdego dochodu, który przekracza wydatki, którymi są m.in.:

 • ubezpieczenie
 • utrzymanie
 • naprawa (oprócz ulepszeń)
 • rachunki za media

Jeśli jesteś w planie ‚the Rent a Room Scheme’, będziesz zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego ale w sposób odmienny.

PODATEK OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH

Wynajmujący może zostać zobowiązany do zapłaty podatku od zysków kapitałowych, jesli sprzedaje dom, który:

 • wynajmuje w całości albo w części
 • wynajmował więcej niż jednemu najemcy w przeszłości.

Jednakże, może zostać zwolniony z tego podatku w ramach ‚Private Residence Relief and Letting Relief’.

DEPOZYT

Wynajmujący w domach mieszkalnych nie są zobligowani do ochrony depozytu swoich najemców w ramach obowiązujących planów państwowych.

Lokalny council wynajmującego może zagwarantować wynajem najemcy, który nie jest w stanie uiścić depozytu.

Wynajmujący może zostać zobligowany do zapłaty innych podatków, jeśli prowadzi hostel w formie ‚bed and breakfast’, albo dostarcza posiłków i sprząta dla gości.

ZAKOŃCZENIE NAJMU

Jak zakończyć wynajem?

W razie decyzji o zakończenia wynajmu, powinieneś wypowiedzieć najemcy stosunek najmu z rozsądnym wyprzedzeniem.

Zwykle oznacza to, że wypowiedzenie pokrywa się z jednym okresem pomiędzy płatnościami. Czyli w razie płatności czynszu tygodniowo, będzie to 1 tydzień wypowiedzenia. Dodatkowo wypowiedzenie nie musi mieć formy pisemnej.

Po tym czasie, możesz zmienić zamki w drzwiach pokoju najemcy. Nawet jeśli znajdują się w środku jego osobiste rzeczy. Te należy mu oddać.

Jeśli twój najemca ma zagwarantowaną ochronę to musisz wypowiedzieć mu najem na piśmie, a okres wypowiedzenia zależy od umowy, ale zwykle jest to 4 tygodnie.

Jeśli w tym przypadku najemca nie opuści pokoju to należy uzyskać nakaz sądowy o eksmisji.

NAJEMCA KOŃCZY NAJEM

Najemca może zakończyć najem wypowiadając ci go. Nie może tego uczynić w przypadku umów na określony czas, chyba że klauzula umowna dopuszcza taką możliwość.

Okres wypowiedzenia zależny jest od zapisów umowy. Jeśli nie zostało to uregulowane to zwykle jest to 4 tygodnie (jeśli płacą tygodniowo) albo 1 miesiąc (jeśli płącą miesięcznie).

W każdej sytuacji można zakończyć najem za obopólnym porozumieniem.

ZMIANA WŁAŚCICIELA

Jeśli wyprowadzasz się z domu, najemcy nadal mogą tam pozostać, ale rodzaj najmu może się zmienić.

Jeśli sprzedałeś twój dom i nowi właściciele chcą tam zamieszkać i nadal wynajmować, należy:

 • wypowiedzieć najem w ciągu 28 dni i poinformować o zmianach
 • muszą wprowadzić się w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży.

Do czasu aż nowy właściciel wprowadzi się, najemcy posiadają większą ochronę, a jej charakter zależy od tego, kiedy się wprowadzili (regulacje szczególne).

W razie śmierci wynajmującego, najem będzie kontynuowany aż do czasu przejęcia własności przez inną osobę.

WYNAJEM DLA WIĘCEJ NIŻ 2 OSÓB

Wynajmowana nieruchomość może zostać skalsyfikowana jako ‚House in Multiple Occupation (HMO)’, jeśli wynajmujesz pokoje dla więcej niż 2 osób.

Przy takim wynajmie obowiązują dodatkowe wymagania związane z bezpieczeństwem. Może być wymagana licencja.

Stan na dzień: 26 sierpnia 2017 roku

 

Wynajmowanie pokoju w domu mieszkalnym; wynajem w UK, cz. I

Zwykły wpis

for rent

WYNAJMUJĄCY

Właściciel domu staje się wynajmującym „resident landlord”, jeśli sam zamieszkuje w tym domu.  Dom ten może stanowić jedyne lub głowne miejsce jego zamieszkania.

Jeśli spełnione zostają ww. warunki to wynajmujący posiada ściśle określone prawa i obowiązki:

 • utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie technicznym oraz takim, który nie stwarza niebezpieczeństwa,
 • lokator albo najemca nie posiada prawa, aby zmienić ustalony czynsz,
 • możliwość uzyskania dochodu na poziomie £7,500 rocznie ze zwolnieniem z podatku według planu „the Rent a Room Scheme”,
 • w razie wynajmu całej nieruchomości możliwość wypowiedzenia najmu w krótszym czasie,

Jako wynajmujący możesz zapytać potencjalnych najemców o referencje i powinniście wspólnie z najemcą zapoznać się z warunkami wynajmu, przed podpisaniem umowy.

PRZYSTĄPIENIE DO PLANU WYNAJMU POKOI ‚THE RENT A ROOM SCHEME’

Plan ten pozwala na wynajmowanie z ulgą podatkową. Kwota maksymalna dochodu  to £7,500 rocznie i w razie dzielenia dochodu z współmałżonkiem lub partnerem, kwota ta jest również dzielona.

Nie ma żadnych ograniczeń powierzchniowych w razie wynajmowania domu mieszkalnego.

JAK TO DZIAŁA?

Zwolnienie jest automatyczne do dochodu we wskazanej wysokości. Aby zostać zwolnionym, nie ma potrzeby wnioskować o to.

Należy jednak złożyć formularz o zwrot podatku, jeśli dochód wynosi więcej niż ta kwota. Od 6 kwietnia 2016 roku, jest to  £7,500, a w okresie od 2015 do 2016 roku, próg stanowiła kwota £4,250.

Jeśli zdecydujesz się nie wybierać tej opcji i nie przystąpisz do planu, w zamian będziesz rejestrował twój dochód i wydatki na nieruchomość w celu zwrotu podatku.

UPRAWNIENIA

W każdym czasie możesz zgłosić się do planu, jeśli:

 • jesteś wynajmującym we własnym lub obcym domu,
 • prowadzisz hostel typu ‚bed and breakfast’ albo ‚guest house’.

Nie można przystąpić do planu w przypadku wynajmu domu podzielonego na samodzielne mieszkania.

TYP WYNAJMU

Sposób w jaki wynajmujący dzieli dom z najemcą określa, jaki rodzaj wynajmu ich wiąże. To wpływa na prawa stron stosunku najmu i w jaki sposób będą mogli go zakończyć.

TWÓJ NAJEMCA MA ZAGWARANTOWANĄ OCHRONĘ

Twój najemca ma zagwarantowaną podstawową ochronę, jeśli:

 • mieszka w twoim domu,
 • nie dzieli wspólnej przestrzeni z tobą albo z twoją rodziną,

Jeśli twój najemca nie opuści lokalu na twoje żądanie po odpowiednim wypowiedzeniu, będziesz musiał wystąpić do sądu o nakaz eksmisji.

OKRES WYNAJMU

Okres wynajmu albo licencja można określić jako:

 • periodyczny – trwają od pierwszego po następne okresy wynajmu,
 • na czas określony – liczone w tygodniach, miesiącach i latach,

W razie braku ustaleń, automatycznie obowiązuje periodyczny okres wynajmu (nieokreślony).

Ciąg dalszy nastąpi. Już w następnym wpisie o depozycie, czynszu, podatkach i zakończeniu najmu. Zapraszam.

Stan na dzień: 11 sierpnia 2017 roku