Wynajmowanie pokoju w domu mieszkalnym; wynajem w UK, cz. II

Zwykły wpis

for rent

Wpis stanowi kontynuację tematu z 11 sierpnia o wynajmie w domach mieszkalnych.

CZYNSZ, RACHUNKI, PODATEK

Czynsz

Istnieje możliwość pobierania czynszu w jakiejkolwiek wysokości, przy czym musi ta kwota zostać wcześniej ustalona między stronami. Wynajmujący może żądać depozytu i może zaakceptować zasiłek tj. ‚Housing Benefit for rent’.

Najemcom, którzy płacą czynsz tygodniowo, wynajmujący musi udostępniać księgę najmu.

PODATEK LOKALNY

Jako wynajmujący, będziesz musiał uiszczać podatek od wynajmu, stąd warto o tym pomyśleć i ująć go w kwocie ustalonego czynszu.

OPŁATY ZA MEDIA

Jeśli opłacasz rachunki za cały dom, to możesz ująć te opłaty w czynszy albo ustalić inną metodę opłacania rachunków.

W razie problemów ze ściągalnością opłat, możesz żądać kwoty, którą wcześniej uiściłeś za gaz i prąd wraz z VAT albo w razie problemów ze ściągalnością żądać zwrotu na drodze sądowej.

PODATEK DOCHODOWY

Podatek dochodowy oblicza się od wysokości uzyskanego dochodu.

Jeśli nie jesteś w planie ‚the Rent a Room scheme’, będziesz musiał uiścić podatek dochodowy od każdego dochodu, który przekracza wydatki, którymi są m.in.:

  • ubezpieczenie
  • utrzymanie
  • naprawa (oprócz ulepszeń)
  • rachunki za media

Jeśli jesteś w planie ‚the Rent a Room Scheme’, będziesz zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego ale w sposób odmienny.

PODATEK OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH

Wynajmujący może zostać zobowiązany do zapłaty podatku od zysków kapitałowych, jesli sprzedaje dom, który:

  • wynajmuje w całości albo w części
  • wynajmował więcej niż jednemu najemcy w przeszłości.

Jednakże, może zostać zwolniony z tego podatku w ramach ‚Private Residence Relief and Letting Relief’.

DEPOZYT

Wynajmujący w domach mieszkalnych nie są zobligowani do ochrony depozytu swoich najemców w ramach obowiązujących planów państwowych.

Lokalny council wynajmującego może zagwarantować wynajem najemcy, który nie jest w stanie uiścić depozytu.

Wynajmujący może zostać zobligowany do zapłaty innych podatków, jeśli prowadzi hostel w formie ‚bed and breakfast’, albo dostarcza posiłków i sprząta dla gości.

ZAKOŃCZENIE NAJMU

Jak zakończyć wynajem?

W razie decyzji o zakończenia wynajmu, powinieneś wypowiedzieć najemcy stosunek najmu z rozsądnym wyprzedzeniem.

Zwykle oznacza to, że wypowiedzenie pokrywa się z jednym okresem pomiędzy płatnościami. Czyli w razie płatności czynszu tygodniowo, będzie to 1 tydzień wypowiedzenia. Dodatkowo wypowiedzenie nie musi mieć formy pisemnej.

Po tym czasie, możesz zmienić zamki w drzwiach pokoju najemcy. Nawet jeśli znajdują się w środku jego osobiste rzeczy. Te należy mu oddać.

Jeśli twój najemca ma zagwarantowaną ochronę to musisz wypowiedzieć mu najem na piśmie, a okres wypowiedzenia zależy od umowy, ale zwykle jest to 4 tygodnie.

Jeśli w tym przypadku najemca nie opuści pokoju to należy uzyskać nakaz sądowy o eksmisji.

NAJEMCA KOŃCZY NAJEM

Najemca może zakończyć najem wypowiadając ci go. Nie może tego uczynić w przypadku umów na określony czas, chyba że klauzula umowna dopuszcza taką możliwość.

Okres wypowiedzenia zależny jest od zapisów umowy. Jeśli nie zostało to uregulowane to zwykle jest to 4 tygodnie (jeśli płacą tygodniowo) albo 1 miesiąc (jeśli płącą miesięcznie).

W każdej sytuacji można zakończyć najem za obopólnym porozumieniem.

ZMIANA WŁAŚCICIELA

Jeśli wyprowadzasz się z domu, najemcy nadal mogą tam pozostać, ale rodzaj najmu może się zmienić.

Jeśli sprzedałeś twój dom i nowi właściciele chcą tam zamieszkać i nadal wynajmować, należy:

  • wypowiedzieć najem w ciągu 28 dni i poinformować o zmianach
  • muszą wprowadzić się w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży.

Do czasu aż nowy właściciel wprowadzi się, najemcy posiadają większą ochronę, a jej charakter zależy od tego, kiedy się wprowadzili (regulacje szczególne).

W razie śmierci wynajmującego, najem będzie kontynuowany aż do czasu przejęcia własności przez inną osobę.

WYNAJEM DLA WIĘCEJ NIŻ 2 OSÓB

Wynajmowana nieruchomość może zostać skalsyfikowana jako ‚House in Multiple Occupation (HMO)’, jeśli wynajmujesz pokoje dla więcej niż 2 osób.

Przy takim wynajmie obowiązują dodatkowe wymagania związane z bezpieczeństwem. Może być wymagana licencja.

Stan na dzień: 26 sierpnia 2017 roku