Cykl Prawo Imigracyjne: rejestracja dziecka w Wielkiej Brytanii

Zwykły wpis

immigration_0

W brytyjskim systemie imigracyjnym przewidziano różne procedury dla ubiegania się o obywatelstwo. Jedną z nich jest rejestracja.

Zwykle rejestracja jest znacznie łatwiejsza niż naturalizacja, o ile spełnia się określone przesłanki.

Przypominam jeszcze raz, że od czasu decyzji o Brexicie do tej pory nie doszło do żadnych zmian w uprawnieniach obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii ani Brytyjczyków w Unii Europejskiej.

Wspomnianymi wyżej przesłankami są:

  • posiadanie innego rodzaju brytyjskiego obywatelstwa
  • urodzenie przed 1 stycznia 1983 roku z matki będącej obywatelką brytyjską
  • urodzenie z ojca będącego obywatelem brytyjskim, nawet jeśli nie był żonaty z matką wnioskodawcy
  • urodzenie w Wielkiej Brytanii co najmniej 1 stycznia 1983 roku
  • nieukończone 18 lat i nie spełnienie pozostałych przesłanek
  • posiadanie powiązań z Gibraltarem albo Hong Kongiem
  • brak obywatelstwa

Spełnienie jednej z tych przesłanek wiąże się koniecznością weryfikacji dalszych przesłanek.

Zasady są inne dla wnioskodawców, którzy zrzekli się wcześniej brytyjskiego obywatelstwa.

Opłata rejestracyjna:

  • dla osoby dorosłej – £1,121
  • dla dziecka –  £936

Jeśli dziecko ukończy 18 lat w trakcie procesu aplikacyjnego to należy uiścić £80 za każde dziecko (opłata za ceremonię nadania obywatelstwa).

Opłatę rejestracyjną należy uiścić przy składaniu aplikacji.Najwygodniej posłużyć się kwitem wpłaty. Najczęściej opłaty nie są zwracane przy odmowie przyjęcia aplikacji dlatego warto zapoznać się z instrukcją wypełnienia takiej aplikacji albo poprosić o pomoc specjalistów.

W trakcie procesu aplikacyjnego należy dostarczyć dane biometryczne (odciski palców i zdjecie). To koszt  £19.20.

Ministerstwo Spraw Wewnętrzny poinformuje, kiedy należy dostarczyć dane biometryczne, które będą przechowywane tylko do czasu ceremonii nadania obywatelstwa.

W razie jakichokolwiek pytań  co do powyższego proszę o kontakt za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego.

Stan prawny na dzień 19 września 2017 roku