Ubieganie się o odpis aktu (certyfikatu) urodzenia, zgonu lub małżeństwa; przepisy brytyjskie

Zwykły wpis

birth_large

Aby uzyskać odpis aktu (certyfikatu) urodzenia, adopcji, śmierci, małżeństwa albo zawarcia związku partnerskiego w Anglii i Walii można się zarejestrować na stronie Centralnego Urzędu Stanu Cywilnego (the General Register Office (GRO)). Tą drogą najłatwiej i najszybciej można zamówić potrzebny nam odpis. Dodatkowo możliwe jest zamówienie odpisu pocztą, telefonicznie oraz osobiście w urzędzie.

Opłata od wydania certyfikatu/aktu wynosi £9.25.

UWAGA: Inaczej procedura wygląda w Szkocji i Irlandii Północnej.

Rejestracja urodzeń i zgonów za granicą

Jeśli urodzenie lub zgon nastąpił za granicą i został zarejestrowany w urzędzie the Foreign and Commonwealth Office (FCO) Overseas Registration Unit, nie można uzyskać odpisu z Centralnego Urzędu Stanu Cywilnego do listopada następnego roku.

Jeśli potrzebny będzie odpis wcześniej, należy pocztą elektroniczną przesłać dane osoby zarejestrowanej, datę rejestracji i numer referencyjny na jeden z poniższych adresów e-mail:

W odpowiedzi przesłana zostanie instrukcja z informacją, jak uzyskać odpis i zwykle będzie się to wiązało z kosztem £50 plus koszt przesyłki.

Przyśpieszona procedura

Taka przyśpieszona procedura jest dostępna za dodatkową opłatą w wysokości £23.40. Po uiszczeniu opłaty, odpis zostanie przesłany następnego roboczego dnia pierwszą klasą, o ile zostanie zamówiony do godziny 16:00 (dnia poprzedniego).

Aby ustalić kwestie doręczenia odpisu można skontaktować się z urzędem telefonicznie:

Centralny Urząd Stanu Cywilnego (General Register Office)
Telefon: 0300 123 1837
Text relay: 18001 0300 123 1837
Poniedziałek – Piątek: 8:00 do 20:00      Sobota: 9:00 do 16:00

Zamówienie pocztą

Istnieje możliwość zamówienia certyfikatu/odpisu aktu stanu cywilnego pocztą.

W tym celu należy wypełnić aplikację GRO certificate application i przesłać ją na adres wskazany na niej.

Urzędy Stanu Cywilnego

Podobnie możliwe jest uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego w lokalnym urzędzie stanu cywilnego, w którym doszło do rejestracji urodzenia, małżeństwa lub zgonu.

Stan na dzień: 31 października 2017 roku

Akty urodzenia w Wielkiej Brytanii; rodzic biologiczny

Zwykły wpis
birth_large
Oto kolejny wpis z serii dotyczącej rejestracji aktów urodzenia w Wielkiej Brytanii. Tym razem wpis dotyczy rejestracji, gdy ojcem biologicznym jest inny mężczyzna niż małżonek matki.

Wybór odpowiedniego formularza zależy od tego, czy:

 • doszło do zawarcia związku małżeńskiego przez rodziców po rejestracji urodzenia
 • nie doszło do zawarcia związku małżeńskiego, ale rodzice chcą, żeby biologiczny ojciec znalazł się w akcie urodzenia

Następnie po wypełnieniu właściwego formularza należy zgłosić się z nim w urzędzie. Jeśli rejestrujący nie jest małżonkiem rodzica albo gdy jeden z rodziców nie może być obecny w urzędzie, należy również przedstawić urzędnikowi deklarację potwierdzającą ojcostwo i przesłać ją do Centralnego Urzędu Stanu Cywilnego (the General Register Office).

Uzyskanie nowego aktu urodzenia 

Jeśli potrzebujesz nowego aktu urodzenia to musisz się o niego się ubiegać. Przy ponownej rejestracji odpis nie jest wydawany automatycznie.

Natomiast jeśli niewłaściwa osoba jest wpisana jako ojciec, można ubiegać się o korektę wpisu. Po usunięciu tego wpisu, należy dokonać ponownej rejestracji z podaniem prawidłowych danych.

Jeśli sąd ustalił ojcostwo

Deklaracja o ustaleniu ojcostwa wydawana jest przez sąd i w takiej sytuacji to sąd decyduje, kto jest ojcem dziecka. W takim przypadku rodzice nie muszą dokonywać rejestracji, gdyż sąd przekazuje dokumentację do urzędu celem ponownej rejestracji. Aby uzyskać nowy certyfikat należy się o niego ubiegać.

Rejestracja zagranicznego aktu urodzenia

Zgodnie z regulacjami, aby uzyskać rejestrację aktu urodzenia w Wielkiej Brytanii należy wcześniej zarejestrować urodzenie w miejscu (państwie) właściwym według miejsca urodzenia dziecka. Rejestracja ma nastąpić zgodnie z właściwym prawem lokalnym.

Dopiero po uzyskaniu rejestracji za granicą można się o nią ubiegać w Wielkiej Brytanii. Jeśli zagraniczny akt urodzenia został sporządzony w innym języku niż angielski to należy go przetłumaczyć. Taka rejestracja może nastąpić tylko w przypadku dzieci, które przyszły na świat po 1 stycznia 1983 roku.

Nie ma obowiązku dokonywać rejestracji, ale dokonanie jej oznacza, że:

 • urodzenie zostało zarejestrowane w Centralnym Urzędzie Stanu Cywilnego albo szkockim Narodowym Urzędzie Stanu Cywilnego
 • można ubiegać się o konsularny certyfikat potwierdzający rejestrację urodzenia

Jednakże, należy pamiętać, że przy ubieganiu się o brytyjski paszport dla dziecka nie ma potrzeby rejestracji urodzenia.

Stan prawny na dzień: 30 października 2017 roku

Akty urodzenia w Wielkiej Brytanii; rejestracja

Zwykły wpis

birth_large

Na prośbę jednej z Czytelniczek przedstawiam krótką serię wpisów na temat regulacji dotyczących aktów urodzenia w Wielkiej Brytanii (akt urodzenia zamiennie używany tutaj z certyfikatem urodzenia). W poniedziałek kolejny wpis z tej serii.

Wszystkie urodzenia w Anglii, Walii oraz Irlandii Północnej muszą zostać zarejestrowane w ciągu 42 dni od dnia narodzin dziecka.

Zwykle odbywa się to w urzędzie właściwym wg miejsca urodzenia dziecka albo w szpitalu. Szpital informuję o tym przed wyjściem matki z dzieckiem do domu.

Jeśli rejestracja nie może się odbyć w w/w urzędzie to można tego dokonać w innym urzędzie, a ten prześle dokumenty do właściwego urzędu.

Inne zasady obowiązują w Szkocji, Irlandii Północnej oraz w przypadku rejestracji urodzenia dziecka za granicą.

Informacje niezbędne do rejestracji urodzenia

Przy rejestracji urodzenia dziecka należy podać następujące informacje:

 • miejsce i data urodzenia
 • imię, nazwisko i płeć dziecka
 • imiona i nazwiska rodziców oraz ich adresy
 • miejsca i daty urodzin rodziców
 • datę zawarcia przez rodziców małżeństwa albo związku partnerskiego
 • zatrudnienie rodziców
 • nazwisko panieńskie matki dziecka

Dokumenty niezbędne przy rejestracji

Na spotkaniu w sprawie rejestracji należy przedstawić dokument tożsamości i w tym celu można użyć:

 • paszport
 • akt urodzenia
 • akt prawny zmieniający dane (imię, nazwisko)
 • prawo jazdy
 • potwierdzenie zamieszkania (np. rachunki za media)
 • rachunek do opłacenia podatku
 • akt małżeństwa lub związku partnerskiego

Należy również zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka albo tzw. „red book”. Urzędnik rejestrujący może pytać o te dokumenty. Jeśli zamierzasz samodzielnie zarejestrować dziecko to możesz jeszcze potrzebować potwierdzenie ojcostwa od drugiego rodzica (należy wypełnić formularz deklaracji).

Jakie organizacje należy poinformować?

Posiadanie dziecka może wpływać na sytuację podatkową rodziców oraz może się wiązać z różnymi udogodnieniami/uprawnieniami oferowanymi przez lokalne władze dla rodziców. W celu poinformowania wszystkich organizacji można skorzystać z usługi Tell Us Once i dzięki temu dojdzie do poinformowania kilku organizacji w wyniku jednej czynności.

Korzystając z tej usługi należy wziąć ze sobą na spotkanie z urzędnikiem:

 • akt urodzenia, adres, numer telefonu, numer ubezpieczenia NIN osób wymienionych w akcie urodzenia albo partnera mieszkającego w tym samym gospodarstwie domowym
 • informacje o pobieranych zasiłkach albo o takich, o które się ubiega osoba widniejąca w akcie urodzenia
 • informacje o zasiłkach pobieranych albo o takich, o które czyni starania partner mieszkający w tym samym gospodarstwie domowym

Jeśli usługa Tell Us Once jest niedostępna w danej lokalizacji, należy:

 • ubiegać się o Child Tax Credit
 • skontaktować się z JobCentre plus, aby dowiedzieć się o innych dostępnych zasiłkach

Zasiłki na dzieci (benefits)

W związku z tym, że nie można ubiegać się o zasiłek Child Benefit poprzez usługę Tell Us Once to może pojawić się potrzeba zweryfikowania wniosku podczas spotkania. Ale nie wiąże się to z koniecznością uzyskania kolejnego certyfikatu urodzenia.

Warto zapytać o to podczas spotkania w ramach usługi Tell Us Once.

Certyfikaty urodzenia

Wymienić można dwa rodzaje brytyjskich certyfikatów urodzenia (aktów urodzenia):

 • skrócone wersje, które zawierają jedynie dane dziecka
 • pełne wersje, która obejmuje również dane rodziców

Po rejestracji urodzenia wydawany jest skrócony certyfikat/akt za darmo.

Jeśli rejestracja narodzin dziecka nastąpi w miejscu, gdzie dziecko się urodziło to  certyfikat/akt zostanie wydany od razu. W innych wypadkach dopiero po kilku dniach.

W każdym czasie po uiszczeniu opłaty można otrzymać odpisy pełnych i skróconych certyfikatów/aktów.

Przy ubieganiu się o zasiłek Child Benefit nie ma potrzeby uzyskania dodatkowego odpisu pod warunkiem, że będzie się to odbywało w ramach usługi/spotkania Tell Us Once. 

Już teraz zapraszam do lektury wpisu zaplanowanego na najbliższy poniedziałek z tej samej serii – o rejestracji w akcie urodzenia ojca biologicznego.

Stan prawny na dzień: 27 października 2017 roku

Cykl Prawo Imigracyjne: obywatelstwo brytyjskie przez zawarte małżeństwo z Brytyjką/Brytyjczykiem

Zwykły wpis

immigration_0

Małżeństwo / Związek partnerski / Obywatelstwo

Jeśli Twój małżonek/małżonka albo partner/partnerka jest obywatelem brytyjskim to ten fakt uprawnia do ubiegania się o brytyjskie obywatelstwo na odmiennych warunkach niż w innych przypadkach. Muszą jednak zostać spełnione następujące warunki:

 • ukończone 18 lat
 • zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
 • niekaralność (dotyczy przestępstw ciężkich i ostatnio popełnionych)
 • spełnienie warunku znajomości języka angielskiego i odpowiedniego okresu zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii
 • uzyskanie wcześniej uprawnień np. prawa stałego pobytu

W związku z powyższym, w pierwszej kolejności należy ubiegać się o kartę stałego pobytu. Natomiast, jeżeli będziemy mogli wykazać, że przebywamy w Wielkiej Brytanii jako „qualified person” od ponad 6 lat, to uzyskujemy prawo do ubiegania się o obywatelstwo od razu po otrzymaniu karty stałego pobytu bez konieczności czekania kolejnych 12 miesięcy.

Dodatkowe wymagania stosuje się w stosunku do osób, których małżonek/małżonka albo partner/partnerka pracują zagranicą dla brytyjskiego rządu lub organizacji związanych z władzami brytyjskimi.

Taka osoba może wystąpić o naturalizacje, jeśli mieszkała ze swoim małżonkiem/małżonką albo partnerem/partnerką w Wielkiej Brytanii legalnie przez co najmniej 3 lata. Nie ma konieczności zamieszkiwania na stałe w Wielkiej Brytanii po naturalizacji.
Wnioskodawca musi wykazać, że nie przebywał poza Wielką Brytanią dłużej niż 450 dni w ciągu 5 lat lub 270 dni w ciągu 3 lat. Nie mógł również opuścić Wielkiej Brytanii na dłużej niż 90 dni w ostatnim roku.

Dziecko otrzyma brytyjskie obywatelstwo tylko jeśli jeden z jego rodziców ma obywatelstwo brytyjskie przed urodzeniem dziecka. Nie ma znaczenia to w jaki sposób rodzic został obywatelem Wielkiej Brytanii. Jeśli żaden z rodziców nie posiada obywatelstwa brytyjskiego, ale przynajmniej jeden z rodziców posiada status osiedlonego (tzw. settled) przed urodzeniem dziecka, to dziecko otrzyma obywatelstwo brytyjskie.
Jeśli żaden z rodziców nie posiada ani obywatelstwa brytyjskiego, ani statusu osiedlonego (settled), to dziecko nie otrzyma automatycznie obywatelstwa brytyjskiego. W kolejnym poście opiszę procedurę rejestracji dziecka.

W razie jakichkolwiek pytań w związku z powyższym proszę o kontakt za pośrednictwem poniższego forumularza kontaktowego.

Stan na dzień: 2 października 2017 roku