Cykl Prawo Imigracyjne: obywatelstwo brytyjskie przez zawarte małżeństwo z Brytyjką/Brytyjczykiem

Zwykły wpis

immigration_0

Małżeństwo / Związek partnerski / Obywatelstwo

Jeśli Twój małżonek/małżonka albo partner/partnerka jest obywatelem brytyjskim to ten fakt uprawnia do ubiegania się o brytyjskie obywatelstwo na odmiennych warunkach niż w innych przypadkach. Muszą jednak zostać spełnione następujące warunki:

  • ukończone 18 lat
  • zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
  • niekaralność (dotyczy przestępstw ciężkich i ostatnio popełnionych)
  • spełnienie warunku znajomości języka angielskiego i odpowiedniego okresu zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii
  • uzyskanie wcześniej uprawnień np. prawa stałego pobytu

W związku z powyższym, w pierwszej kolejności należy ubiegać się o kartę stałego pobytu. Natomiast, jeżeli będziemy mogli wykazać, że przebywamy w Wielkiej Brytanii jako „qualified person” od ponad 6 lat, to uzyskujemy prawo do ubiegania się o obywatelstwo od razu po otrzymaniu karty stałego pobytu bez konieczności czekania kolejnych 12 miesięcy.

Dodatkowe wymagania stosuje się w stosunku do osób, których małżonek/małżonka albo partner/partnerka pracują zagranicą dla brytyjskiego rządu lub organizacji związanych z władzami brytyjskimi.

Taka osoba może wystąpić o naturalizacje, jeśli mieszkała ze swoim małżonkiem/małżonką albo partnerem/partnerką w Wielkiej Brytanii legalnie przez co najmniej 3 lata. Nie ma konieczności zamieszkiwania na stałe w Wielkiej Brytanii po naturalizacji.
Wnioskodawca musi wykazać, że nie przebywał poza Wielką Brytanią dłużej niż 450 dni w ciągu 5 lat lub 270 dni w ciągu 3 lat. Nie mógł również opuścić Wielkiej Brytanii na dłużej niż 90 dni w ostatnim roku.

Dziecko otrzyma brytyjskie obywatelstwo tylko jeśli jeden z jego rodziców ma obywatelstwo brytyjskie przed urodzeniem dziecka. Nie ma znaczenia to w jaki sposób rodzic został obywatelem Wielkiej Brytanii. Jeśli żaden z rodziców nie posiada obywatelstwa brytyjskiego, ale przynajmniej jeden z rodziców posiada status osiedlonego (tzw. settled) przed urodzeniem dziecka, to dziecko otrzyma obywatelstwo brytyjskie.
Jeśli żaden z rodziców nie posiada ani obywatelstwa brytyjskiego, ani statusu osiedlonego (settled), to dziecko nie otrzyma automatycznie obywatelstwa brytyjskiego. W kolejnym poście opiszę procedurę rejestracji dziecka.

W razie jakichkolwiek pytań w związku z powyższym proszę o kontakt za pośrednictwem poniższego forumularza kontaktowego.

Stan na dzień: 2 października 2017 roku