Akty urodzenia w Wielkiej Brytanii; rodzic biologiczny

Zwykły wpis
birth_large
Oto kolejny wpis z serii dotyczącej rejestracji aktów urodzenia w Wielkiej Brytanii. Tym razem wpis dotyczy rejestracji, gdy ojcem biologicznym jest inny mężczyzna niż małżonek matki.

Wybór odpowiedniego formularza zależy od tego, czy:

  • doszło do zawarcia związku małżeńskiego przez rodziców po rejestracji urodzenia
  • nie doszło do zawarcia związku małżeńskiego, ale rodzice chcą, żeby biologiczny ojciec znalazł się w akcie urodzenia

Następnie po wypełnieniu właściwego formularza należy zgłosić się z nim w urzędzie. Jeśli rejestrujący nie jest małżonkiem rodzica albo gdy jeden z rodziców nie może być obecny w urzędzie, należy również przedstawić urzędnikowi deklarację potwierdzającą ojcostwo i przesłać ją do Centralnego Urzędu Stanu Cywilnego (the General Register Office).

Uzyskanie nowego aktu urodzenia 

Jeśli potrzebujesz nowego aktu urodzenia to musisz się o niego się ubiegać. Przy ponownej rejestracji odpis nie jest wydawany automatycznie.

Natomiast jeśli niewłaściwa osoba jest wpisana jako ojciec, można ubiegać się o korektę wpisu. Po usunięciu tego wpisu, należy dokonać ponownej rejestracji z podaniem prawidłowych danych.

Jeśli sąd ustalił ojcostwo

Deklaracja o ustaleniu ojcostwa wydawana jest przez sąd i w takiej sytuacji to sąd decyduje, kto jest ojcem dziecka. W takim przypadku rodzice nie muszą dokonywać rejestracji, gdyż sąd przekazuje dokumentację do urzędu celem ponownej rejestracji. Aby uzyskać nowy certyfikat należy się o niego ubiegać.

Rejestracja zagranicznego aktu urodzenia

Zgodnie z regulacjami, aby uzyskać rejestrację aktu urodzenia w Wielkiej Brytanii należy wcześniej zarejestrować urodzenie w miejscu (państwie) właściwym według miejsca urodzenia dziecka. Rejestracja ma nastąpić zgodnie z właściwym prawem lokalnym.

Dopiero po uzyskaniu rejestracji za granicą można się o nią ubiegać w Wielkiej Brytanii. Jeśli zagraniczny akt urodzenia został sporządzony w innym języku niż angielski to należy go przetłumaczyć. Taka rejestracja może nastąpić tylko w przypadku dzieci, które przyszły na świat po 1 stycznia 1983 roku.

Nie ma obowiązku dokonywać rejestracji, ale dokonanie jej oznacza, że:

  • urodzenie zostało zarejestrowane w Centralnym Urzędzie Stanu Cywilnego albo szkockim Narodowym Urzędzie Stanu Cywilnego
  • można ubiegać się o konsularny certyfikat potwierdzający rejestrację urodzenia

Jednakże, należy pamiętać, że przy ubieganiu się o brytyjski paszport dla dziecka nie ma potrzeby rejestracji urodzenia.

Stan prawny na dzień: 30 października 2017 roku