Podróżowanie ze zwierzętami domowymi do Anglii: psy, koty i fretki na brytyjskiej granicy

Zwykły wpis

A Dog's Life

Podróżując ze zwierzętami domowymi (psem, kotem lub fretką) można przekroczyć granicę wjeżdżając/wyjeżdżając do/z Wielkiej Brytanii, jeśli zwierzę:

 • zostało zaczipowane,
 • posiada paszport albo oficjalny certyfikat weterynaryjny,
 • zostało zaszczepione przeciwko wściekliźnie, a dodatkowo należy przedstawić wynik badania krwi w przypadku przyjazdu z państwa niewymienionego na liście.

Psy zwykle muszą przejść przed podróżą terapię odrobaczeniową.

Zwierzę może zostać skierowane do kwarantanny na okres nawet do 4 miesięcy, jeśli nie spełnia warunków wymienionych wyżej. Ponadto, może zostać mu odmówione prawo przekroczenia granicy w przypadku podróży drogą morską. Właściciel odpowiada za wszystkie opłaty i ewentualne nałożone kary.

Dodatkowe warunki muszą zostać spełnione, jeśli zwierzę:

 • ma zostać sprzedane w Wielkiej Brytanii, a pochodzi z innego państwa UE lub spoza tego obszaru,
 • powraca na stałe do Wielkiej Brytanii z obszaru UE lub spoza tego obszaru.

Inne zasady są stosowane przy przekraczaniu granic innych państw.

Przed podróżą

Należy upewnić się, czy agencja turystyczna, która obsługuje wycieczkę:

 • przyjmuje zwierzęta,
 • potrzebuje dowodu na to, że zwierzę jest zdrowe i zdolne do podróży np. w postaci zaświadczenia od weterynarza albo potwierdzenia w paszporcie zwierzęcia „pet passport”.

Podróżowanie ze zwierzęciem

Zwierzę musi wjechać na terytorium Wielkiej Brytanii na maksymalnie 5 dni przed lub po przyjeździe właściciela. W innym wypadku należy podążać odpowiednią procedurą.

Należy skorzystać z usług transportowych zatwierdzonej firmy, chyba że podróż odbywa się pomiędzy Irlandią i Wielką Brytanią.

Należy również wypełnić deklarację potwierdzającą, że właściciel nie zamierza sprzedać lub przenieść w inny sposób własności tego zwierzęcia po przyjeździe do Wielkiej Brytanii.

Upoważnienie innej osoby do podróżowania ze zwierzęciem

Takie upoważnienie musi zostać udzielone na piśmie.

Inne zwierzęta

Inne zasady stosuje się do innych zwierząt niż zwierzęta domowe tj. psy, koty i fretki.

Skąd podróżuje zwierzę?

To, które zasady znajdują zastosowanie w danej sytuacji zależy od tego skąd zwierzęta tj. psy, koty i fretki podróżują, czyli czy podróż odbywa się:

 • z państwa UE lub innego państwa, z którego Wielka Brytania akceptuje paszporty zwierzęce
 • wymienione państwo na liście
 • niewymienione państwo na liście – państwo, z którego Wielka Brytania nie akceptuje paszportów zwierzęcych.

Państwa, z których Wielka Brytania akceptuje paszporty zwierzęce:

 • Andora
 • Azory i Madera
 • Wyspy Kanaryjskie
 • Gujana Francuska
 • Gibraltar
 • Grendlandia i Wyspy Owcze
 • Guadeloupe
 • Islandia
 • Liechtenstein
 • Martinika
 • Monako
 • Norwegia
 • Reunion
 • San Marino
 • Szwajcaria
 • Watykan

Państwa z listy

Oto wymienione państwa:

Antigua i Barbuda, Argentyna, Aruba, Wyspa Wniebowstąpienia, Australia, Bahrajn, Barbados, Białoruś, Bermuda, Holandia Karaibska, Bośnia-Herzegovina, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kanada, Kajmany, Chile, Curaçao, Falklandy, Fiji, Polinezja Francuska, Hong Kong, Japonia, Malezja, Mauritius, Meksyk, Montserrat, Nowa Kaledonia, Nowa Zelandia, Rosja, Saint Maarten, Singapur, Wyspa Św. Heleny, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Pierre and Miquelon, St. Vincent and the Grenadines, Tajwan, Macedonia, Trinidad i Tobago, Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA (w tym Samoa Amerykańskie, Guam, Mariany Północne, Puerto Rico i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych), Vanuatu, Wallis i Futuna.

W przypadku podróży z Jamajki należy zaczipować zwierzę i zaszczepić wcześniej w innym państwie unijnym lub oddać do kwarantanny.

Inne zasady stosuje się, gdy podróż odbywa się z Australii lub Malezji.

Paszport zwierzęcy i inne dokumenty

Należy posiadać paszport zwierzęcy dla psa, kota lub fretki, podczas podróży:

 • do Wielkiej Brytanii z państwa unijnego albo innego, z którego Wielka Brytania akceptuje takie paszporty
 • z Wielkiej Brytanii do wymienionych i niewymienionych na liście państw, jeśli następnie zwierzę wraca do Wielkiej Brytanii – nie jest to możliwe po upływie ważności szczepionki przeciw wściekliźnie.

Nie dochodzi do zmian w zakresie praw obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii ani Brytyjczyków mieszkających w UE, gdyż Wielka Brytania ciągle jest państwem członkowskim UE.

 

Jeśli zwierzęta pochodzą z państw wymienionych lub niewymienionych na liście, a nie posiadają paszportu to niezbędnym będzie uzyskanie oficjalnego certyfikatu weterynaryjnego.

Należy mieć ze sobą oryginały dokumentów. Nie są przyjmowane ich kserokopie.

Uzyskanie paszportu zwierzęcego „pet passport”

W paszporcie zwierzęcym wymienia się przebyte choroby i zastosowane leczenie u danego zwierzęcia.

Taki paszport można uzyskać od weterynarzy w państwach unijnych i w niektórych innych państwach. Jeśli dany weterynarz nie wydaje takich paszportów, to należy skontaktować się z innym weterynarzem lub organem administracji, który udzieli informacji w tym zakresie.

Paszport jest ważny tylko przy spełnieniu określonych kryteriów. Nie ma konieczności, aby starać się o paszport w nowej wersji (wydawany od 29 grudnia 2014 roku) aż do czasu wypełnienia dostępnych rubryk w używanym paszporcie.

W niektórych przypadkach właściciel powinien podróżować z poprzednim paszportem. Warto o to zapytać weterynarza.

Tylko weterynarze z państw, z których Wielka Brytania akceptuje paszporty zwierzęce mogą dokonywać w nich wpisów.

Przed podróżą

Należy sprawdzić, czy weterynarz wypełnił następujące sekcje w paszporcie zwierzęcym:

 • dane właściciela – należy wypełnić sekcję I, jeśli paszport zwierzęcy został wydany w dniu 29 grudnia 2014 roku lub po tej dacie,
 • opis zwierzęcia,
 • znaki szczególne i identyfikacja zwierzęcia,
 • szczepienia przeciw wściekliźnie,
 • badanie krwi na wściekliznę (jeśli potrzeba),
 • dane dot. weterynarza wydającego paszport (dla paszportów wydanych od 29 grudnia 2014 roku),
 • adnotacja o przejściu odrobaczania (jeśli potrzeba).

Oficjalny certyfikat weterynaryjny

Aby przekroczyć granicę UE ze zwierzęciem należy przedstawić:

 • oficjalny certyfikat weterynaryjny lub inny dopuszczalny dokument z listy,
 • paszport zwierzęcy, jeśli zwierzę otrzymało go przed opuszczenie UE.

Kiedy można użyć oficjalny certyfikat weterynaryjny?

Zwierzę musi przyjechać do UE w ciągu 10 dni od wydania certyfikatu. Jednakże sam certyfikat jest ważny 4 miesiące do dalszej podróży w obszarze UE.

Po przyjeździe należy znaleźć uprawnioną osobę na terenie UE, która podpisze i opieczętuje certyfikat.

Kiedy można posłużyć się paszportem zwierzęcym?

Właściciel nie potrzebuje oficjalnego certyfikatu weterynaryjnego, jeśli ciągle ważny jest paszport zwierzęcy.

Mikroczipy

Zwierzę musi zostać zaczipowane przed lub przy szczepieniu przeciw wściekliźnie. Jeśli tak się nie stanie, to należy zaszczepić go ponownie.

Mikroczipy mogą założyć zwierzęciu:

 • weterynarz,
 • pielęgniarka weterynaryjna, student weterynarii lub student pielęgniarstwa weterynaryjnego (nadzorowani przez weterynarza),
 • osoby przeszkolone w mikroczipowaniu przed 29 grudnia 2014 roku z odpowiednim doświadczeniem w tym zakresie,
 • osobę przeszkoloną w ramach kursu kwalifikacyjnego.

Należy się upewnić, czy numer mikroczipa znajduje się w paszporcie lub oficjalnym certyfikacie weterynaryjnym. Data czipowania musi być wcześniejsza niż data szczepienia.

Sczytywanie mikroczipów

Linie lotnicze, przewoźnicy kolejowi i morscy w Unii Europejskiej sczytują mikroczipy, które spełniają standardy ISO 11784 oraz ISO 11785 przy odprawie przed podróżą.

Jesli mikroczip nie spełnia standardów ISO, to należy posiadać przy sobie czytnik mikroczipów. Przed podróżą warto o tym pamiętać.

Zwierzę może nie zostać wpuszczone na terytorium Wielkiej Brytanii albo skierowane do kwarantanny, jeśli mikroczip nie będzie odczytany.

Co, jeśli mikroczip nie może zostać odczytany?

Jeśli mikroczip nie może zostać odczytany, to należy  dokonać wszelkich czynności związanych z przygotowaniami do podróży zwierzęcia ponownie. Oznacza to, że właściciel zwierzęcia musi ponownie zwrócić się do weterynarza o:

 • ponowne zaczipowanie zwierzęcia,
 • ponowne zaszczepienie zwierzęcia,
 • wykonanie badania krwi, jeśli podróż odbywa się z państwa niewymienionego na liście,
 • wydanie ponowne paszportu dla zwierzęcia.

Wszystko to wymagać będzie dodatkowego czasu, co należy wziąć pod uwagę planując podróż.

Co w przypadku, gdy mikroczip nie działa poprawnie (np. da się odczytać tylko sporadycznie)?

W takim przypadku weterynarz może zwierzę ponownie zaczipować (wcześniejszy mikroczip nie jest usuwany).

Musi to zostać odnotowane w aktualnym lub nowym paszporcie zwierzęcia ze wskazaniem:

 • numerów nowego i poprzedniego mikroczipu
 • daty ich odczytania
 • daty włożenia nowego mikroczipu

Weterynarz musi podpisać i opieczętować stronę z tą adnotacją w paszporcie zwierzęcym.

Ponadto, weterynarz powinien odnotować w sekcji „Inne” informację o ponownym zaczipowaniu zwierzęcia.

Paszporty zwierzęce wydawane od 29 grudnia 2014 roku

Właściciel musi uzyskać nowy paszport, jeśli zwierzę zostało ponownie zaczipowane z powodu problemów z odczytaniem czipu.

Weterynarz będzie musiał:

 • odczytać poprzedni czip,
 • założyć nowy czip,
 • wydać nowy paszport zwierzęcy,
 • odnotować oba mikroczipy w odpowiedniej sekcji paszportu.

Zwierzę nie musi zostać ponownie przygotowane do podróży.

Tatuaże

Nie ma potrzeby mikroczipowania zwierzęcia, jeśli zostało wcześniej wytatuowane numerem identyfikacyjnym i wymienione poniżej przesłanki zostają spełnione:

 • zwierzę zostało wytatuowane 3 lipca 2011 roku lub wcześniej,
 • tatuaż jest w pełni czytelny,
 • zwierzę zostało zaszczepione przeciwko wściekliźnie po wytatuowaniu numeru identyfikacyjnego.

Weterynarz musi odnotować datę wykonania tatuażu numeru identyfikacyjnego oraz daty szczepienia przeciwko wściekliźnie w paszporcie zwierzęcym albo oficjalnym certyfikacie weterynaryjnym.

Odrobaczanie psów

Weterynarz musi odrobaczyć psa i odnotować ten fakt w paszporcie lub oficjalnym certyfikacie weterynaryjnym za każdym razem, gdy zwierzę jest przywożone do Wielkiej Brytanii.

Odrobaczanie musi się odbyć w okresie nie później niż 24h i nie wcześniej niż 120 godzin (max 5 dni) przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii. W razie zaniechania temu obowiązkowi, pies może zostać nie wpuszczony do Wielkiej Brytanii albo skierowany do kwarantanny.

Nie stosuje się tych regulacji w przypadku bezpośredniego przyjazdu z Finlandii, Irlandii, Malty i Norwegii.

Terapia odrobaczeniowa musi:

 • zostać zatwierdzona w danym państwie według właściwych lokalnych regulacji
 • zawierać „praziquantel” lub podobny środek przeciwko „the Echinococcus multilocularis tapeworm”.

Krótkie podróże

Jeśli właściciel wyjeżdża w krótką podróż, to pies musi zostać zbadany przez weterynarza przed podróżą. Właściciel musi odczekać 24 godziny, aby móc wrócić do Wielkiej Brytanii, ale maksymalnie ma na powrót 120 godzin. W innym wypadku pies będzie musiał przejść badanie za granicą. Pies musi zostać zbadany ponownie w ciągu 28 dni od dnia powrotu do Wielkiej Brytanii.

Zatwierdzone trasy

Aby przekroczyć granicę Anglii, Walii i Szkocji ze zwierzęciem należy wybierać tylko zatwierdzone trasy.

Należy sprawdzić, która trasa jest dostępne. Przy czym warto pamiętać, że niektóre z nich funkcjonują tylko w określonym czasie w ciągu roku.

Zwierzęta domowe zwykle podróżują jako „towar” („cargo”). Inne zasady stosuje się w przypadku psów towarzyszących osobom niepełnosprawnym.

Podróżowanie z/do Irlandii Północnej lub Irlandii

Należy skontaktować się z DAERA w przypadku planowania podróży ze zwierzęciem domowym do Irlandii Północnej.

Nie ma takiej konieczności, aby podróżując z Irlandii do Wielkiej Brytanii wybierać tylko autoryzowane firmy przewozowe.

Zwierzę domowe może zostać przetransportowane do Wielkiej Brytanii prywatną łodzią lub samolotem, tylko jeśli podróż odbywa się z Irlandii.

Przywiezienie więcej niż 5 zwierząt domowych

Nie można przywieźć więcej niż 5 zwierząt domowych, chyba że odbywa się to w celu uczestnictwa w zawodach, pokazie lub innym wydarzeniu sportowym. Aby to wykazać należy przedstawić pisemne potwierdzenie rejestracji na takie wydarzenie.

Wszystkie zwierzęta muszą:

 • uczestniczyć w wydarzeniu lub treningu,
 • mieć ukończone 6 miesięcy,
 • spełniać wszystkie stawiane przez prawo wymagania opisane powyżej.

W celu potwierdzenia spełnienia stawianych wymagań należy wypełnić właściwą deklarację (dla Irlandii Północnej inna).

W razie podróży w celach handlowych z więcej niż 5 zwierzętami należy spełnić dodatkowe wymagania.

Przyjazd do Wielkiej Brytanii

Przy przyjeździe do Wielkiej Brytanii, personel lotniska lub linii lotniczych (innych portów na granicy) będzie skanował mikroczip i sprawdzał dokumenty. Zwierzę może zostać sprawdzone przed wejście na pokład np. przy podróży morskiej lub Eurotunelem.

Zwierzę może zostać skierowane do kwarantanny lub odesłane do państwa skąd przyjeżdża, jeśli:

 • właściciel nie posiada całej potrzebnej dokumentacji,
 • zwierzę nie zostało poprawnie przygotowane do podróży.

Właściciel jest odpowiedzialny za wszystkie opłaty i ewentualne kary.

Przyjazd do Wielkiej Brytanii z państwa spoza Unii Europejskiej

Zwierzę może zostać odebrane dopiero po kontroli celnej. Odbioru może dokonać wynajęty agent, agencja podróży albo pracownik linii lotniczych.

Gdy odbiór stanowi problem dla właściciela, to może on:

 • skontaktować się ze służbą celną przed podróżą,
 • zwrócić się o pomoc w tym zakresie do the National Clearance Hub (email: nch@hmrc.gsi.gov.uk) 

Skargi i pomoc

Należy skontaktować się z infolinią the Pet Travel Scheme, aby uzyskać więcej informacji o podróży ze zwierzętami domowymi.

Infolinia „Pet Travel Scheme helpline”
pettravel@apha.gsi.gov.uk
Telefon: 0370 241 1710
Poniedziałek – Piątek: 8:30-17:00 (nie działa w dni wolne „bank holidays”)

Skargi

Aby złożyć skargę należy przedstawić następujące informacje:

 • imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego skargę,
 • datę badania zwierzęcia przez weterynarza,
 • data podróży,
 • dane właściciela zwierzęcia,
 • rasa zwierzęcia,
 • przewoźnik i trasa,
 • numer biletu albo rachunek (AWB) dla zwierząt podróżujących samolotem,
 • wyjaśnienie okoliczności dotyczących,
 • dane dot. kontaktu z the Animal and Plant Health Agency przed złożeniem skargi (o ile dotyczy).

Agencja Zdrowia Zwierząt i Roślin „Animal and Plant Health Agency”
pettravel@apha.gsi.gov.uk
Telefon: 0370 241 1710
Poniedziałek- Piątek: 8:30 – 17:00 (zamknięte w dni wolne „bank holidays”)

Sekcja Podróży Zwierząt „Pet Travel Section”
Adres: Animal and Plant Health Agency (APHA)
Centre for International Trade
Eden Bridge House, Lowther Street, Carlisle CA3 8DX

Zgłoszenie nielegalnie przywiezionych zwierząt

W celu zgłoszenia nielegalnie przywiezionych zwierząt należy skontaktować się z właściwym lokalnym biurem Trading Standards Office. 

W Londynie należy skontaktować się z the City of London Animal Health and Welfare Team pod numerem telefonu: 020 8745 7894

Stan prawny na dzień: 8 stycznia 2018 roku

 

Photo credit: Richard Walker

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s