ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Europejski Tytuł Egzekucyjny i Europejski nakaz zabezpiczenia na rachunku bankowym (3)

Zwykły wpis

IMG_9220

Europejski Tytuł Egzekucyjny (European Enforcement Order)

Europejski Tytuł Egzekucyjny to rodzaj zaświadczenia, które towarzyszy wyrokowi, postanowieniu, ugodzie lub innemu dokumentowi urzędowemu i umożliwia użycie go w obrocie prawnym w różnych krajach, stanowiąc swoisty „europejski paszport sądowy”.

ETE zazwyczaj uzyskiwany jest celem wykonania wyroku, postanowienia, ugody lub innego dokumentu urzędowego w państwie członkowskim, gdzie możemy odzyskać bezsporną wierzytelność w sprawie cywilnej lub handlowej, dotyczy to także należności alimentacyjnych.

Europejski Tytuł Egzekucyjny można uzyskać w odniesieniu do roszczeń stwierdzonych orzeczeniem, ugodą sądową lub innych dokumentów urzędowych wydanych po 31 stycznia 2005 roku. Należy zaznaczyć, że dotyczy to wszelkich orzeczeń, ugód sądowych lub innych dokumentów urzędowych zatwierdzonych lub sporządzonych przed sądem lub organem każdego państwa członkowskiego z wyjątkiem Danii. Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: ZAGRANICZNE DŁUGI – Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń i europejskie postępowanie nakazowe (2)

Zwykły wpis

earphones-earth-ecology-1079034.jpg

Mój dłużnik wyjechał z rodziną za granicę. Nie mam z nim kontaktu od dłuższego czasu, ale udało mi się ustalić, że przebywa w Niemczech. Chcę odzyskać dług. Czy jest to możliwe?

Dzięki Unii Europejskiej dochodzenie bezspornych roszczeń w sprawach transgranicznych staje się znacznie łatwiejsze niż wcześniej. Wybór jednego z dwóch europejskich postępowań jest alternatywą dla postępowań krajowych, a często znacznie usprawnia dochodzenie roszczeń. Do wyboru mamy europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń i europejskie postępowanie nakazowe. Problemem w obu przypadkach często staje się ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika.

SPRAWA TRANSGRANICZNA

Aby móc skorzystać z tych postępowań, musimy mieć do czynienia ze sprawą transgraniczną czyli taką, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Państwie Członkowskim UE innym niż Państwo Członkowskie siedziby sądu rozpatrującego sprawę (wszystkie kraje UE oprócz Danii).

EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ

Jakie sprawy mogą być objęte tym postępowaniem?

Mogą to być sprawy cywilne i gospodarcze z uwzględnieniem transgranicznego charakteru sprawy i wartości przedmiotu sporu. Ponadto, przedmiotem postępowania mogą być roszczenia pieniężne, jak i niepieniężne.

Zasadą jest, że postępowanie w sprawie drobnych roszczeń nie może mieć zastosowania do spraw podatkowych, celnych lub administracyjnych ani dotyczących odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania w wykonywaniu władzy publicznej.  Przykładowo postępowanie nie może być stosowane do obowiązków alimentacyjnych wynikających ze stosunku rodzinnego, pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa.

DROBNE ROSZCZENIA (ang. small claims) to takie, których wartość przedmiotu sporu nie przekraczała kwoty 5000 euro (z wyłączeniem wszystkich odsetek, wydatków i nakładów). Oceny wartości roszczenia należy dokonać na dzień wpływu pozwu do sądu. Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: System egzekucji w Polsce – zajęcie komornicze (1)

Zwykły wpis

IMG_9170

Chcę wypłacić pieniądze z bankomatu, ale niestety bezskutecznie. Jak poinformowała mnie pani w banku moje konto bankowe jest zajęte przez komornika, prowadzona jest egzekucja i niestety nie jest w stanie mi udzielić żadnych informacji.

Informacje o egzekucji

Zdarza się, że o postępowaniu egzekucyjnym dowiadujemy się podczas wizyty w banku czy przy próbie skorzystania z bankomatu. Okazuje się wówczas, że nie możemy podjąć naszych pieniędzy. Należy wówczas udać się do placówki i dowiedzieć dokładnie, który komornik (lub komornicy) dokonali zajęcia. Bank zazwyczaj posiada niewiele informacji o zadłużeniu. Bywa, że zdajemy sobie sprawę o przyczynach zadłużenia, więcej tutaj: http://prawoegzekucji.pl/?p=696&preview=true

Czego należy szukać w aktach komornika?

Gdy mamy już konkretnego komornika możemy dowiedzieć się bezpośrednio od niego – czego dotyczy zadłużenie, przed jakim sądem toczyło się postępowanie.

W kancelarii komornika analizując akta należy zwrócić przede wszystkim uwagę, czy jest załączony oryginał tytułu wykonawczego, na podstawie którego staliśmy się dłużnikami.

 • Czy zawarte w nim dane są prawidłowe- tzn. nasze imię, nazwisko, numer PESEL czy też NIP/REGON?
 • Czy zostało nam doręczone zawiadomienie o wszczęciu i na jaki adres?
 • Czy kwoty, których domaga się komornik są prawidłowe. Jak wyglądają i ile wynoszą koszty komornicze?

Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Wprowadzenie

Zwykły wpis

shutterstock_363326681-kopia

Rozpoczynamy serię cotygodniowych publikacji pod hasłem „Adwokat Twoich Finansów”.

Lepiej jest godzinę pomyśleć o swoich pieniądzach niż przez cały tydzień na nie pracować – J.D. Rockefeller

Celem tego projektu jest edukacja prawna i profesjonalne wsparcie osób fizycznych i przedsiębiorców mających problemy finansowe. Przedstawiane tematy dotyczyć będą zarówno tych którzy mają długi (dłużnicy), jak i tych którzy chcą odzyskać swoje pieniądze (wierzyciele). Każda publikacja omawiać będzie inny ważny dla każdego chroniącego swoje finanse temat. Zaplanowałyśmy omówienie takich tematów jak:

 1. System dochodzenia roszczeń w Polsce dla wierzycieli #ChcęOdzyskaćDług
 2. Europejski Nakaz Zapłaty i Europejski Tytuł Egzekucyjny.
 3. Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń i europejskie postępowanie nakazowe.
 4. Upadłość konsumencka w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA #MamDług
 5. Dochodzenie alimentów w Polsce i za granicą.
 6. Pozew zbiorowy „class action”.
 7. Zabezpieczenie roszczeń.
 8. Eksmisja komornicza.
 9. Egzekucja z nieruchomości i ruchomości.
 10. Egzekucja niepieniężne.
 11. Upadłość i restrukturyzacja dla przedsiębiorców.
 12. Sposoby radzenia sobie ze spiralą zadłużenia i wiele innych.

Dodatkowo każda publikacja zakończona będzie poradą prawną na najczęściej zadawane prawnikom pytania o ochronę majątku.

Projekt ma za zadanie szerzyć wiedzę o radzeniu sobie z problemami w razie pojawienia się zadłużenia. Ta wiedza przydatna jest każdemu i nie wymaga wcześniejszej znajomości tematyki. Jako prawnicy na codzień spotykamy się z problemami m.in.:

Czytaj dalej