ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Zabezpieczenia roszczeń- jak wygrać proces i odzyskać należność? (7)

Zwykły wpis

money-1885540__480Wygrałem proces, jednak brak zabezpieczenia i okazuje się,  że mój dłużnik nie ma z czego zapłacić… Nieruchomość nie jest już własnością dłużnika, tak samo wszystkie ruchomości w tym wartościowe auta i maszyny. Czy mogę jakoś odzyskać moją należność? 

Gwarancja spłaty należności

Podstawową gwarancją spłaty długu jest dobra sytuacja finansowa dłużnika oraz terminowość spłaty. Aby nie spotkać się z sytuacją przedstawioną jak wyżej, wierzyciele zapewniają sobie jednak określone prawne gwarancje, takie jak zabezpieczenia wekslowe, zabezpieczenia czekowe, poręczenie, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe,  cesja, przeniesienie własności, zastaw zwykły, zastaw rejestrowy, hipoteka, zabezpieczenie na różnego rodzaju składnikach majątkowych… Zdecyduj który sposób  będzie najbardziej optymalny dla Twojej firmy zanim pomyślisz o procesie.

Idea zabezpieczenia

Prawnicy stosunkowo rzadko wykorzystują opcję procesową w postaci zabezpieczenia powództwa czy złożenia wniosku o zabezpieczenie. Korzyści płynące z tego rodzaju wniosku są duże. Sprawa w sądzie może trwać dłuższy czas, natomiast sama idea postępowania zabezpieczającego to szybkość i skuteczność.

Jakie mamy możliwości i sposoby zabezpieczenia?

Kodeks postępowania cywilnego (kpc) przewiduje kilka sposobów zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Egzekucja alimentów z zagranicy (6)

Zwykły wpis

boy-child-childhood-235554Rodzice dziecka się rozstali, a ojciec, który jest zobowiązany do płacenia alimentów wyjechał do Wielkiej Brytanii i słuch po nim zaginął. Co można zrobić w takiej sytuacji? 

EGZEKUCJA ALIMENTÓW Z ZAGRANICY

W celu rozwiązania problemu egzekucji alimentów z zagranicy i w zależności od tego, w jakim państwie zamierzamy tego dokonać – należy wziąć pod uwagę następujace akty prawne:

 1. Rozporządzenie Rady (WE) 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. U. UE L. z dnia 16 stycznia 2009 roku) dla następujących państw: Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Francja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Malta, Austria, Portugalia, Słowenia, Finlandia, Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Cypr, Litwa, Węgry, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Dania, Zjednoczone Królewstwo.
 2. Konwencja Nowojorska o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych zagranicą z 1956 roku właściwa dla następujących państw: Algeria, Argentyna, Australia, Barbados, Białoruś, Bośnia i Harcegowina, Brazylia, Burkina Faso, Chile, Chorwacja, Czarnogóra, Dania, Ekwador, Estonia, Filipiny, Findlandia, Gwatelamala, Haiti, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Luksemburg, Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdowa, Monako, Niger, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Portugalia, Republika Środkowo-Afrykańska, Serbia, Seszele Sri Lanka, Surinam, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Watykan, Zielony Przylądek (z pominięciem państw objętych Rozporządzeniem nr 4/2009).
 3. Umowy dwustronne – Polska związana jest umowami dwustronnymi następującymi państwami – Algieria, Białoruś, Chiny, Irak, Bośnia i Harcegowina, Chrowacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Maroko, Mongolia, Rosja, Syria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wietnam
 4. USA – egzekucja alimentów odbywa się na zasadzie wzajemności – Komunikat z 18.11.1987 r. w sprawie ustalenia istnienia wzajemności pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie wykonywania orzeczeń uwzględniających roszczenia o alimenty w sprawach ze stosunków rodzinnych.
 5. Kanada – wykonywanie orzeczeń  odbywa się na zasadzie faktycznej wzajemności. Prowincje Kanady, w których mogą być wykonywane orzeczenia sądów polskich w sprawach alimentacyjnych to: Manitoba, Saskatchewan, Terytoria Północno-Zachodnie, Jukon, Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik, Wyspa Księcia Edwarda, Ontario, Nowa Fundlandia Labrador, Alberta. W przypadku prowincji Quebec i Kolumbia Brytyjska, zasada wzajemności nie obowiązuje i realizacja roszczeń alimentacyjnych możliwa jest tylko na zasadzie dobrowolnego poddania się obowiązkowi przez osobę zobowiązaną.

JAKIE KROKI NALEŻY PODJĄĆ W CELU EGZEKUCJI ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW Z ZAGRANICY?

 1. Zapoznać się z dostępną procedurą w danych stosunkach łączących Polskę z innym państwem, a następnie skontaktować się z odpowiednią instytucją w Polsce pośredniczącą w wykonywaniu egzekucji;
 2. Skompletować wymagane dokumenty wraz z tłumaczeniami;
 3. Złożyć komplet dokumentów i nadać sprawie bieg;
 4. Wykorzystywać  dostępne możliwości do uzykiwania informacji o dokonanych czynnościach przez odpowiednie organy w sprawie oraz tych umożliwiającyh skuteczną egzekucję. (UWAGA! Pamiętać należy, aby nie dokonywać jednocześnie egzekucji co do tej samej kwoty w różnych państwach, gdyż w takim przypadku narażamy się na odpowiedzialność względem dłużnika).

Poszukiwania adresu dłużnika

Co do zasady, wierzyciel alimentacyjny nie musi znać adresu dłużnika, ale często brak jego wskazania powoduje niemożność przeprowadzenia egzekucji. W większości krajów istnieją narzędzia dozwolone przez prawo, które pozwalają na ustalenie aktualnego adresu dłużika. Prowadząc sprawy w stosunkach polsko-brytyjskich dokonuję takich ustaleń względem dłużników mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Zaniżone wynagrodzenie i brak majątku dłużnika

Innym problemem jest kwestia ustalenia składników majątkU dłużnika, z których można dokonać egzekucji czy zaniżona wysokość rzeczywistego wynagrodzenia za pracę, jakie uzyskuje dłużnik. Interesujące rozwiązania w tym zakresie przedstawia projekt zmian ustawodawczych, które aktualnie są konsultowane.

Tzw. Pakiet Alimentacyjny a konsultacje społeczne

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają do 30 czerwca 2018 roku konsultacje społeczne w sprawie tzw. Pakietu Alimentacyjnego, który zawiera szereg rozwiązań pozwalających przypuszczać o dążeniu ustawodawcy w kierunku zmian na lepsze. Propozycje zmian dotyczą  skutecznej aktywizacji dłużników alimentacyjnych, sankcji dla pracodawców zatrudniających nielegalnie takich pracowników, zwiększenie do 800 zł kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i wiele innych.

Autor: Adwokat Judyta Kasperkiewicz, Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

Stan na dzień: 19 czerwca 2018 roku

W kolejnym wpisie: Wygrałem proces i okazuje się, że mój dłużnik nie ma z czego zapłacić. Nieruchomość nie jest już jego własnością i podobnie należące do niego  ruchomości, w tym wartościowe samochody i maszyny. Czy mogę jakoś odzyskać moją należność?

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Photo: http://www.pexels.com

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Alimenty na dziecko w 5 krokach (5)

Zwykły wpis

pexels-photo-139389.jpeg

Ojciec dziecka nie poczuwa się do obowiązku finansowania potrzeb naszego dziecka. Nawet jeśli sprawa trafi do komornika, to nie wiem czy dostanę cokolwiek, ponieważ ojciec nie pracuje, nic nie posiada… czy mogę coś zrobić w tej sytuacji?

1. Czym są alimenty?

Obowiązek alimentacyjny (tzw. alimenty)– świadczenie, które polega na dostarczaniu środków finansowych a także koniecznych w celu wychowania uprawnionego do alimentacji. Poniżej opisany zostanie proces dochodzenia alimentów.

Alimenty realizowane są najczęściej w postaci regularnego dokonywania wpłat na rzecz  osoby uprawnionej lub jej opiekunowi określonych sum pieniężnych.

2. W jakiej formie możesz otrzymać alimenty?

Czasem w zależności od konkretnych uwarunkowań lub potrzeb osoby alimentowanej świadczenie może polegać na dostarczaniu określonych dóbr lub zaspokajaniu określonych potrzeb:

 • udostępnieniu mieszkania,
 • udzieleniu lub zapewnieniu pomocy lekarskiej,
 • osobistej pielęgnacji podczas choroby

3. Kto może otrzymać alimenty?

Czytaj dalej

ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: O nieuczciwych praktykach banków i innych instytucji finansowych – jak się skutecznie bronić? (4)

Zwykły wpis

IMG-0690

NIEUCZCIWE PRAKTYKI A ZAUFANIE DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Problem, który dzisiaj zostanie omówiony budzi wiele emocji i nie powinien w ogóle się pojawić, gdyż ze swej natury banki i instytucje finansowej należą do tej kategorii podmiotów, które powinny budzić zaufanie w społeczeństwie. Osoby związane z tymi instytucjami są obowiązane do przestrzegania nie tylko prawa, ale również zasad etyki i dzięki temu uczciwość powinna zostać zagwarantowana.

Niestety przez coraz częstsze nieuczciwe praktyki, to zaufanie jest zachwiane. Dzieje się tak głównie przez działalność podmiotów działających podobnie jak banki, ale na innej podstawie niż Prawo bankowe (działalność tzw. parabanków czy firm windykacyjnych). Szczególnie narażone na tego rodzaju praktyki są osoby starsze.

Wszystko, to co dzisiaj zostanie omówione związane jest ze słabszą pozycją w stosunkach prawnych konsumentów, którzy definiowani są jako osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Należy pamiętać, że szczególna ochrona gwarantowana konsumentom nie odnosi się do przedsiębiorców (B2B). W przypadku umów zawieranych przez przedsiębiorców dochodzenie jakichkolwiek praw jest znacznie trudniejsze, ale również możliwe.

Przedstawić można trzy przykłady najczęstszych problemów polskich konsumentów : Czytaj dalej