ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Zabezpieczenia roszczeń- jak wygrać proces i odzyskać należność? (7)

Zwykły wpis

money-1885540__480Wygrałem proces, jednak brak zabezpieczenia i okazuje się,  że mój dłużnik nie ma z czego zapłacić… Nieruchomość nie jest już własnością dłużnika, tak samo wszystkie ruchomości w tym wartościowe auta i maszyny. Czy mogę jakoś odzyskać moją należność? 

Gwarancja spłaty należności

Podstawową gwarancją spłaty długu jest dobra sytuacja finansowa dłużnika oraz terminowość spłaty. Aby nie spotkać się z sytuacją przedstawioną jak wyżej, wierzyciele zapewniają sobie jednak określone prawne gwarancje, takie jak zabezpieczenia wekslowe, zabezpieczenia czekowe, poręczenie, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe,  cesja, przeniesienie własności, zastaw zwykły, zastaw rejestrowy, hipoteka, zabezpieczenie na różnego rodzaju składnikach majątkowych… Zdecyduj który sposób  będzie najbardziej optymalny dla Twojej firmy zanim pomyślisz o procesie.

Idea zabezpieczenia

Prawnicy stosunkowo rzadko wykorzystują opcję procesową w postaci zabezpieczenia powództwa czy złożenia wniosku o zabezpieczenie. Korzyści płynące z tego rodzaju wniosku są duże. Sprawa w sądzie może trwać dłuższy czas, natomiast sama idea postępowania zabezpieczającego to szybkość i skuteczność.

Jakie mamy możliwości i sposoby zabezpieczenia?

Kodeks postępowania cywilnego (kpc) przewiduje kilka sposobów zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Czytaj dalej