ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Egzekucja z ruchomości (15)

Zwykły wpis

Komornik poinformował mnie, że dokonał zajęcia mojej ruchomości (tj. komputera), która częściowo jest współwłasnością mojej siostry. Czy mógł dokonać takiej czynności skoro siostra nie jest dłużnikiem? Czy może ona w jakiś sposób walczyć o swoje prawa?  Nawet jeśli dojdzie do licytacji nie zgadzamy się z wartością oszacowania wpisaną do protokołu zajęcia, czy można to skorygować?

39846612_1899070403730669_1131590540941328384_n

Czym jest ruchomość?

Ruchomością jest w zasadzie każda rzecz, która nie jest nieruchomością ani też jej częścią składową. Można również kierować egzekucję  do rzeczy ruchomych istotnych ze względu na korzystanie z innej rzeczy (rzeczy głównej) stosownie do jej przeznaczenia.

Więcej o licytacji z nieruchomości: http://prawoegzekucji.pl/egzekucja-z-nieruchomosci/

Jakie ruchomości podlegają zajęciu?

Komornik może zająć również cały majątek dłużnika, który jest w posiadaniu wierzyciela (np. pożyczony mu samochód).  Na każdej zajętej rzeczy komornik umieszcza specjalny znak, którego nie należy usuwać.

Dlaczego akurat ten komornik dokonał zajęcia?

Zgodnie z art. 844 kpc. wnioskować  o egzekucję z ruchomości należy w kancelarii komornika, w którego okręgu znajdują się ruchomości.  Wierzyciel może również samodzielnie wskazać komornika. Na właściwość komornika nie ma wpływu zmiana miejsca położenia ruchomości. Komornik, który prowadzi postępowanie egzekucyjne z konkretnej ruchomości pozostaje właściwy do przeprowadzenia licytacji z pozostałych ruchomości, nawet gdyby znajdowały się one poza okręgiem działania danego komornika.

Co w przypadku jeżeli ruchomość jest własnością osoby trzeciej?

Dłużnik powinien o takiej okoliczności powiadomić komornika. Osoby trzecie muszą wykazać swoje prawa własności  rzeczy zanim zostanie ona spieniężona. Komornik w momencie dokonania zajęcia ruchomości nie bada formalnych przesłanek samego faktu posiadania. Istotny jest element „władania” rzeczą.  Osobom trzecim, które posiadają odpowiedni dokument (faktura, umowa, rachunek) i mogące się nim wylegitymować przysługuje możliwość złożenia tzw. powództwa przeciwegzekucyjnego.

Czym jest powództwo przeciwegzekucyjne i jak chroni prawa osoby trzeciej?

Jak wynika z art. 841 kpc. osoba trzecia może złożyć powództwo przeciwegekucyjne jeżeli komornik podczas dokonywania zajęcia ruchomości zajął rzecz należącą do osoby trzeciej.  Gdyby zaistniała sytuacja, gdzie dłużnik przeczyłby prawu własności osoby trzeciej wówczas należy pozwać również dłuznika.  Zwyczajowo można złożyć taką skargę w terminie miesiąca od powzięcia informacji o naruszeniu uprawień osoby trzeciej.

Czym jest protokół zajęcia ruchomości?

Wszystkie przedmioty zajęte przez komornika są uwzględniane w protokole zajęcia wraz z oszacowaniem wartości danej rzeczy.  Odpisy takiego protokołu muszą być dostarczone wierzycielowi, dłużnikowi oraz współwłaścicielom danej rzeczy. Zgodnie z art. 846 kpc jest bowiem możliwa egzekucja z części ułamkowej rzeczy.

W odpowiedzi na otrzymany protokół dłużnik ma obowiązek poinformować komornika o prawach na rzeczach przysługującym osobom trzecim oraz o dokonanych zajęciach przez innych komorników z podaniem daty zajęcia oraz wysokości dłużnych należności. Ma to za zadanie usprawienie ekonomiki procesowej a także uniknięcie sytuacji, w której jedna ta sama rzecz może być przedmiotem licytacji w róznych kancelariach komorniczych.

Dlaczego komornik „sam” szacuje ruchomość?

Komornik może fakultatywnie powołać biegłego do oszacowania wartości ruchomości lub w przypadku gdy podnosi to w skardze wierzyciel, dłużnik. Wartość oszacowania wpisuje się również do protokołu zajęcia ruchomości. Na powyższe czynności przysługuje skarga, którą można wnieść aż do dnia licytacji.

Autor: Adwokat Aleksandra Olech, Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

Stan na dzień: 21 sierpnia 2018 roku

Za tydzień: Widziałem bardzo dobrą ofertę inwestycji. Mogę dużo zarobić w krótkim czasie. Muszę tylko najpierw wyłożyć sumę pieniędzy z własnych oszczędności. Czy ta inwestycja jest bezpieczna, czy nie ma tutaj zagrożenia, że jest to piramida finansowa?

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s