ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Zajęcie wynagrodzenia za pracę

Zwykły wpis

Otrzymałem zajęcie wynagrodzenia za pracę mojego pracownika. Jakie skutki powoduje takie zajęcie? Czy muszę na nie odpowiadać skoro pracownik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie minimalnej? Czy komornik może ukarać mnie grzywną za nieuregulowanie kwoty długu?

pisma-800x675

Właściwość komornika

Komornik na wniosek wierzyciela dokonuje zajęcia wynagrodzania za pracę. Wierzyciel wskazuje we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego sposoby prowadzenia egzekucji m.in. właśnie przez zajęcie wynagrodzenia za pracę. W przypadku zbiegu egzekucji- to jest kilku postępowań prowadzonych przez wielu komorników-  właściwy będzie komornik ogólnej właściwości dłużnika.

Więcej o sposobach egzekucji: http://prawoegzekucji.pl/system-egzekucji-w-polsce-zajecie-komornicze/

Zajęcie wynagrodzenia za pracę

Komornik poprzez zajęcie informuje i zobowiązuje pracodawcę o obowiązku przekazywania kwot celem spłaty wierzytelności wierzyciela. Zajęcie kieruje zarówno do pracodawcy jak i dłużnika (pracownika). Dłużnik nie może rozporządzać swoim wynagrodzeniem (poza kwotą wolną od zajęcia) aż do pełnego pokrycia zadłużenia.

Obowiązek informacyjny pracodawcy

Czytaj dalej