Werbowanie do pracy w Wielkiej Brytanii i zabieranie należnych świadczeń socjalnych, czyli handel ludźmi

Zwykły wpis

W ostatnich dniach media donoszą o zatrzymaniach podejrzanych o przestępstwo handlu polskimi obywatelami, zmuszania ich do niewolniczej pracy w Wielkiej Brytanii i zabierania im należnych świadczeń socjalnych.

Handel ludźmi stanowi współczesne niewolnictwo.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stwierdza, że,  „Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach.

Wśród form handlu ludźmi wymienia się:

  • handel tanią siłą roboczą – ofiary nie dostają wynagrodzenia lub otrzymują niższe niż inni lub poniżej ustalonych przepisami limitów w danym kraju, a ich pobyt w tym kraju często jest nielegalny;
  • handel dziećmi w celu wykorzystania dzieci jako tania siła robocza albo w celach seksualnych;
  • nielegalne adopcje
  • handel kobietami – wyjazd w celu podjęcia pracy, a w rzeczywistości kobiety są zmuszane do prostytucji;
  • handel narządami – sprzedaż narządów potrzebnych do przeszczepów.

Handel ludźmi a prawo

Zgodnie z obowiązującą od 2015 roku w Wielkiej Brytanii Modern Slavery Act za tego rodzaju przestępstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności, a w Polsce taki czyn zagrożony jest karą od 3 do 5 lat pozbawienia wolności.

Art. 189a§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W zależności od okoliczności sprawy, określony czyn może odpowiadać jeszcze innym kwalifikacjom prawnym, które przewidują inne zagrożenie karą.

Co może zrobić ofiara lub świadek handlu ludźmi?

Zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii pomoc można uzyskać szybko.

W Polsce w celu uzyskania wsparcia należy kontaktować się z numerem telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi: 22 628 99 99

W Wielkiej Brytanii numer Infolinii to 0800 0121 700

Pierwszym i najważniejszym krokiem, jaki powinna podjąć osoba, będąca ofiarą handlu ludźmi jest zgłoszenie się na policję, do straży granicznej lub bezpośrednio do organizacji pozarządowej udzielającej pomocy ofiarom handlu ludźmi (w Polsce np. Fundacja La Strada, https://www.strada.org.pl).

Zgłoszenie się do odpowiedniej instytucji pozwoli na podjęcie odpowiednich działań skierowanych na zapewnienie bezpieczeństwa, wsparcia i schronienia. Kontakt z policją lub z przedstawicielami straży granicznej pozwoli na udzielenie ofierze pomocy zgodnie z zasadami „Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi”.

Ofiary handlu ludźmi mają możliwość skorzystać z pomocy Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego prowadzonego przez organizacje pozarządowe.

W Wielkiej Brytanii ofiara handlu ludźmi może uzyskać wszechstronną pomoc, w tym prawną i psychologiczną, a w szczególności:

  • pomoc w znalezieniu miejsca zamieszkania;
  • pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej;
  • pomoc psychologa i tłumacza;
  • pomoc prawną.

Warto pamiętać, że jedno zgłoszenie może uratować wielu ludzi.

Stan na dzień: 5 lutego 2019 roku