Monitorowanie naruszeń praw obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii przez Independent Monitoring Authority (IMA)

Zwykły wpis

Brytyjska organizacja publiczna Independent Monitoring Authority (IMA) zajmuje się rozpatrywaniem zgłoszeń dotyczących naruszeń praw obywateli UE w Wielkiej Brytanii. Za pośrednictwem strony internetowej IMA obywatele UE/EOG/EFTA mogą zgłaszać skargi na naruszenie przez brytyjskie instytucje publiczne ich praw. 

Mechanizm przyjmowania skarg, którym posługuje się IMA został stworzony, aby zlokalizować problemy naruszeń praw obywateli UE i pozwolić na ich wyeliminowanie.  

IMA podejmuje obecnie działania, które mają na celu wykluczenia naruszeń praw dotyczących systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej – EU Settlement Scheme, wcześniej m.in. zajmowała się problemem opóźnień w wypłacie zasiłków dla obywateli UE. 

Spodziewać się można, że dzięki działalności Independent Monitoring Authority najczęściej spotykane problemy obywateli UE będą systematycznie przez IMA usuwane. 

Stan prawny na dzień: 8 czerwca 2022 roku