Europejski System Informacji i Autoryzacji Podróży dla Brytyjczyków i Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii (ETIAS)

Zwykły wpis

Przewiduje się, że od listopada 2023 roku ma zacząć funkcjonować aplikacja w Europejskim Systemie Informacji i Autoryzacji (European Travel Information and Authorisation System, ETIAS), za pomocą, której Brytyjczycy w wieku od 18. do 70. roku życia, którzy będą chcieli podróżować do krajów Unii Europejskiej (UE) będą mogli uzyskać pozwolenie na podróżowania do tych krajów. 

Od wniosku o pozwolenie trzeba będzie uiścić opłatę w wysokości 7 euro. Obywatele UE mieszkający w Wielkiej Brytanii, którzy będą zamierzali podróżować do krajów UE również będą musieli złożyć takowy wniosek, ale w ich przypadku obowiązywać będzie zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty.

Wniosek należy złożyć co najmniej 72 godziny przed zaplanowaną podróżą. Po pomyślnym zakończeniu procedury i uzyskaniu pozwolenia będzie ono ważne przez okres 3 lat i upoważniać będzie do podróżowania po wszystkich krajach UE przez okres 90 dni w ciągu 180 dni.

Wniosek będzie odrzucony, jeśli:

  • zarejestrowany dokument podróżny został zgłoszony jako skradziony,
  • osoba wnioskująca stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zagrożenie epidemiologiczne,
  • istnieją wątpliwości co do podanych we wniosku informacji.  

Od decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia, przysługiwać będzie odwołanie w kraju, do którego zamierzano podróżować. 

Powyżej omówione regulacje zgodnie z zamierzeniem mają na celu ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego, zapobieganie nielegalnej imigracji i ochronie zdrowia publicznego w krajach UE. 

Więcej na stronie: https://www.etiasvisa.com

Stan prawny na dzień: 3 sierpnia 2022 roku