Ubieganie się o odpis aktu (certyfikatu) urodzenia, zgonu lub małżeństwa; przepisy brytyjskie

Zwykły wpis

birth_large

Aby uzyskać odpis aktu (certyfikatu) urodzenia, adopcji, śmierci, małżeństwa albo zawarcia związku partnerskiego w Anglii i Walii można się zarejestrować na stronie Centralnego Urzędu Stanu Cywilnego (the General Register Office (GRO)). Tą drogą najłatwiej i najszybciej można zamówić potrzebny nam odpis. Dodatkowo możliwe jest zamówienie odpisu pocztą, telefonicznie oraz osobiście w urzędzie.

Opłata od wydania certyfikatu/aktu wynosi £9.25.

UWAGA: Inaczej procedura wygląda w Szkocji i Irlandii Północnej.

Rejestracja urodzeń i zgonów za granicą

Jeśli urodzenie lub zgon nastąpił za granicą i został zarejestrowany w urzędzie the Foreign and Commonwealth Office (FCO) Overseas Registration Unit, nie można uzyskać odpisu z Centralnego Urzędu Stanu Cywilnego do listopada następnego roku.

Jeśli potrzebny będzie odpis wcześniej, należy pocztą elektroniczną przesłać dane osoby zarejestrowanej, datę rejestracji i numer referencyjny na jeden z poniższych adresów e-mail:

W odpowiedzi przesłana zostanie instrukcja z informacją, jak uzyskać odpis i zwykle będzie się to wiązało z kosztem £50 plus koszt przesyłki.

Przyśpieszona procedura

Taka przyśpieszona procedura jest dostępna za dodatkową opłatą w wysokości £23.40. Po uiszczeniu opłaty, odpis zostanie przesłany następnego roboczego dnia pierwszą klasą, o ile zostanie zamówiony do godziny 16:00 (dnia poprzedniego).

Aby ustalić kwestie doręczenia odpisu można skontaktować się z urzędem telefonicznie:

Centralny Urząd Stanu Cywilnego (General Register Office)
Telefon: 0300 123 1837
Text relay: 18001 0300 123 1837
Poniedziałek – Piątek: 8:00 do 20:00      Sobota: 9:00 do 16:00

Zamówienie pocztą

Istnieje możliwość zamówienia certyfikatu/odpisu aktu stanu cywilnego pocztą.

W tym celu należy wypełnić aplikację GRO certificate application i przesłać ją na adres wskazany na niej.

Urzędy Stanu Cywilnego

Podobnie możliwe jest uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego w lokalnym urzędzie stanu cywilnego, w którym doszło do rejestracji urodzenia, małżeństwa lub zgonu.

Stan na dzień: 31 października 2017 roku