Pomoc w kwestiach finansowych – Financial Ombudsman

Zwykły wpis

financialloss_1970302c

Pomoc w sporach finansowych pomiędzy konsumentem a brytyjskimi instytucjami finansowymi tj. bankami, firma ubezpieczeniowymi oraz innymi firmami działającymi w sektorze finansowym można uzyskać w Financial Ombudsman Service.

Najczęściej skargi konsumentów zgłaszane do Financial Ombudsman dotyczą:

  • PPI albo loan protection, czyli ubezpieczenia zaciągniętych zobowiązań;
  • niesłusznie pobranych dodatkowych opłat np. opłat od transakcji;
  • nieprawidłowo wystawionych lub zrealizowanych czeków;
  • polis na życie oraz
  • hipotek.

Ombudsman uzyskał od Parlamentu uprawnienie do wydawania decyzji, w której może zobowiązać przedsiębiorcę do określonych świadczeń pieniężnych względem konsumenta. Jednakże, jeśli konsument nie zgadza się z decyzją Ombudsmana to sprawę może skierować do sądu.

Zasądzone przez Ombudsmana compensation  może maksymalnie wynosić 150 tys. funtów (jeśli skarga została złożona przed 1 stycznia 2012 r. to ograniczenie wynosi 100 tys. funtów).

Kontakt: The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR oraz www.financial-ombudsman.org.uk

Stan prawny na dzień: 23 lipca 2014 r.

Zasada „No win, no fee”

Zwykły wpis

Obrazek

No win – no fee

Od niedawna, brytyjscy prawnicy mogą przyjmować zlecenia oparte na (amerykańskiej) zasadzie „no win – no fee”, w ramach tzw. conditional (amer. contingency) fee arrangement. Podstawą przyjęcia sprawy na tej zasadzie jest zawarcie z klientem umowy o nazwie Conditional Fee Agreement (w skrócie CFA). Czytaj dalej