Zasiłek chorobowy

Zwykły wpis

46dcd6bf309ba355c7ec12135e283ab8

Prawa pracownicze – przewodnik po zasiłku chorobowym

Istnieją dwa rodzaje zasiłku chorobowego, czyli ‘sick pay’ wypłacanego w Anglii i Walii:

  • Contarctual/occupational sick pay, który jest wypłacany na podstawie umowy o pracę,
  • Statutory Sick Pay, czyli ustawowo przewidziany zasiłek chorobowy.

Contractual Sick Pay. Należałoby określić w umowie, że w razie nieobecności w pracy pracownik będzie miał wypłacaną określoną sumę przez wskazany czas. Takie uregulowanie powinno się znaleźć w umowie o pracę, regulaminie pracy albo innych dokumentach określających szczegóły zatrudnienia. Wypłacana na podstawie contarctual sick pay scheme suma może zostać wypłacona również na podstawie the statutory scheme ale nie może być niższa od wartości the Statutory Sick Pay. W razie choroby, umowa powinna określić co należy zrobić, aby ubiegać się o contractual sick pay. Czytaj dalej