Przemoc domowa. Czy mogę wycofać moje oskarżenie o stosowanie przemocy domowej?

Zwykły wpis

stop-domestic-violence

W Wielkiej Brytanii podobnie jak w Polsce, bardzo często zdarzają się następujące sytuacje:

W polskiej rodzinie mieszkającej w Wielkiej Brytanii dochodzi do awantury. Jeden z członków rodziny używa przemocy fizycznej. Ofiara tej przemocy dzwoni po pogotowie ratunkowe. Wraz z pogotowiem przyjeżdża policja zawiadomiona przez lekarzy o przyczynie doznanych obrażeń. Sprawca zostaje zatrzymany i przesłuchany przez funkcjonariuszy policji. W związku z tym, wydany zostaje „Non-Molestation order”, czyli zakaz zbliżania się sprawcy do ofiary i do jej miejsca zamieszkania, do czasu wyznaczonego terminu posiedzenia sądu. Najczęściej jest to okres miesiąca. Równolegle policja prowadzi dochodzenie tj. przesłuchiwani są świadkowie zdarzenia, przeprowadzany jest wywiad Social services itd. W tym momencie, gdy opadną już emocje ofiara przemocy podejmuje decyzję o odwołaniu swoich oskarżeń. Dzwoni z prośbą o pomoc. Mówi, że to się zdarzyło tylko raz. Co w takim przypadku może zrobić? Czytaj dalej