Postępowanie spadkowe – „Probate” oraz „Grant of Representation”

Zwykły wpis

probate

W razie śmierci osoby, jej krewni mogą ubiegać się o „grant of representation”, który upoważni ich do zajęcia się prywatnym majątkiem, środkami pieniężnymi oraz inny posiadany majątek zmarłej osoby.To prawo nazywane jest „probate”.

Procedurę można przeprowadzić samodzielnie jak i przy pomocy solicitora.

Kolejność podejmowanych czynności:

1. Sprawdzenie czy istnieje testament – to testament zwykle określa kto dziedziczy majątek a jeśli go nie ma to należy podjąć kolejne kroki;

2. Aplikowanie o „grant of representation” – dający dostęp przykładowo do konta bankowego zmarłej osoby;

3. Zapłata Inheritance Tax – podatek od spadku, gdy majątek przekracza kwotę £325,000;

4. Zgromadzenie majątku objętego spadkiem np. pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości należącej do zmarłej osoby;

5. Zapłata zadłużenia np. nieuiszczone opłaty za media;

6. Rozdysponowanie majątkiem według uprawnienia poszczególnych osób;

Niekiedy „grant of representation” nazywany jest również „grant of probate”, „letters of administration” albo „letters of administration with a will”.

Aplikację o „grant of representation” należy złożyć posługując się tym linkiem: application for a standing search form PA1S i następnie przesłać ją do lokalnego Probate Registry.

Stan prawny na dzień: 5 sierpnia 2014 r.

Odrzucenie „polskiego” spadku w Wielkiej Brytanii

Zwykły wpis

testament_21950

Zgodnie z polskim prawem spadkobierca powołany do spadku ma 6 miesięcy na jego odrzucenie od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania (na podstawie art. 1015 Kodeksu cywilnego). Jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, wówczas jego udział przypadnie pozostałym spadkobiercom. Osoba, która odrzuciła spadek nie jest odpowiedzialna za ewentualne długi pozostawione przez spadkodawcę. Oświadczenie wywołuje skutek prawny dopiero z chwilą złożenia go w sądzie spadku. Czytaj dalej