ODSZKODOWANIE DLA POLAKÓW ZA OBRAŻENIA CIAŁA: PERSONAL INJURY COMPENSATION

Zwykły wpis

 

banana-slip

Jeśli zostałeś ofiarą wypadku lub innego zdarzenia w wyniku, którego odniosłeś uszkodzenia ciała (powodujące w efekcie uszczerbek na zdrowiu) lub osoba Ci bliska poniosła taki uszczerbek w wyniku czyjegoś zawinionego działania powinieneś zapoznać się z poniższym poradnikiem. Po zdarzeniu, czyli po udzieleniu poszkodowanemu pomocy medycznej, opatrzeniu ran, założeniu gipsu itd. należy podążać za poniższymi wskazówkami:  Czytaj dalej

Zagrożenia bezpieczeństwa w miejscu pracy; hazards at work

Zwykły wpis

90e44a9c595cb559ab6037c02d175964

Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy

Podstawową dla prawidłowego określenia ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa w miejscu pracy jest określenie potencjalnie mogących pojawić się zagrożeń. Na wstępie warto rozejrzeć się w miejscu pracy i zastanowić się co może powodować zagrożenia, czyli np. wdrożony proces produkcji, stosowane szkodliwe substancje czy niebezpieczne urządzenia, a to może powodować obrażenia u pracowników albo szkodliwie oddziaływać na ich zdrowie.

Zwykle ryzyka dla bezpieczeństwa w miejscu pracy stosunkowo łatwo ustalić. Jednakże pomocne może okazać się, co wskazano poniżej:

 • Sprawdzenie instrukcji obsługi urządzeń stosowanych w procesie produkcji czy też oznaczeń na opakowaniach szkodliwych substancji. 
 • Wyciągnięcie stosownych wniosków z mających miejsce w przeszłości wypadków w pracy czy rejestrów ‚ill-health’, to może okazać się pomocne celem zmniejszenia prawdopodobieństwa powtórzenia się takich zdarzeń w przyszłości.
 • Zwrócenie uwagi na to, czy prawidłowo przeprowadzane są okresowo przeprowadzane czynności np. naprawa urządzeń mechanicznych, proces sprzątania czy zastosowane zmiany w cyklu produkcji.
 • Bycie świadomym długotrwałych zagrożeń wpływających na stan zdrowia pracowników np. wysoki poziom hałasu albo długotrwała ekspozycja na działanie szkodliwych substancji.
 • Zapoznanie się ze stroną internetową brytyjskiej instytucji zajmującej się ochroną bezpieczeństwa pracy tj. Health and Safety Executive. HSE publikuje praktyczne informacje pomocne dla określenia ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa i kontrolowania ich poziomu.

Istnieją pewne rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa w miejscu pracy z uznaną powszechnie szkodliwością np. praca na wysokości, praca z substancjami szkodliwymi, praca przy użyciu ciężkich maszyn i będąc narażonym na działanie azbestu. W zależności od charakteru pracy, tak też mogą kształtować się różne ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Zasady zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy stosują się do wszystkich pracodawców i pracowników, zarówno tych zatrudnionych full time, part time, temporary czy permanent, młodocianych, praktykantów, wykonujących pracę mobilnie czy w domu, pracowników agencyjnych oraz do wszystkich imigrantów (nawet jeśli pracują w Wielkiej Brytanii bez pozwolenia na pracę).

Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. Ustalenie jakie czynniki mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa w miejscu pracy i podejmowanie próby ich usunięcia. Stanowi to części tzw. „risk assessment”, który każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 5 pracowników powinien sporządzić pisemnie.
 2. W sposób zrozumiały dla pracownika przedstawienie możliwych zagrożeń i wskazanie jak  ich uniknąć. Przedstawienie osoby odpowiedzialnej za zachowanie bezpieczeństwa w danym miejscu pracy (czyli tzw. przedstawiciela pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy).
 3. Konsultowanie zasad zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy i współpracowanie w tym zakresie z pracownikami oraz ich przedstawicielem.
 4. Bezpłatnie przeprowadzenie szkolenia każdemu nowemu pracownikowi nt. zasad zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 5. Bezpłatnie udostępnienie sprzętu i odzieży ochronnej oraz przedstawienie instrukcji, w jaki sposób te przedmioty prawidłowo użyć.
 6. Udostępnienie toalet, dostarczenie środków czystości oraz wodę pitną.
 7. Dostarczenie przedmiotów służących do udzielenia pierwszej pomocy
 8. Zgłaszanie śmiertelnych i poważnych wypadków w pracy do Incident Contact Centre pod numerem telefonu 0845 300 9923. Zgłaszanie innych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń online posługując się przy tym stroną internetową:  www.hse.gov.uk.
 9. Posiadanie ubezpieczenia pokrywającego ewentualne szkody powstałe w związku z wypadkiem w pracy lub szkodliwym wpływem warunków panujących w miejscu pracy na zdrowie pracowników. Udostępnienie papierowej  lub elektronicznej kopii certyfikatu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie w miejscu ogólnodostępnym dla pracowników.
 10. Współpraca z innymi pracodawcami oraz innymi przedsiębiorcami np. agencjami pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Jakie obowiązki posiada pracownik w zakresie ochrony bezpieczeństwa w miejscu pracy:

 1. Postępowanie zgodnie z zasadami przedstawionymi podczas przeprowadzonego przez pracodawcę szkolenia.
 2. Dbanie o bezpieczeństwo swoje, jak i współpracowników.
 3. Współpracowanie w zakresie ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy z samym pracodawcą, kierownikiem czy przedstawicielem pracowników w zakresie bhp.
 4. Zgłaszanie jakiegokolwiek dostrzeżonego zagrożenia bezpieczeństwa w miejscu pracy przełożonemu (tj. pracodawcy, supervisor’owi czy przedstawicielowi pracowników w zakresie bezpieczeństwa w pracy).

Jeśli pojawi się problem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy należy:

 1. Rozpocząć od przeprowadzenia rozmowy pracownik <-> pracodawca (również przełożony, przedstawiciel pracowników w zakresie bhp).
 2. Należy zapoznać się ze stroną internetową HSE tj. Health and Safety Executive.
 3. W przypadku, gdy pracownik nie dostrzegł poprawy warunków pracy po zgłoszeniu zagrożenia, może sam zwrócić się do instytucji egzekwującej od pracodawców bezpieczeństwo w miejscu pracy albo poprzez stronę internetową HSE http://www.hse.gov.uk do the Employment Medical Advisory Service.

Stan prawny na dzień: 13 grudnia 2015 roku

 

Ubezpieczenie samochodu

Zwykły wpis

Fotolia_15218916_Subscription_XXL

Ubezpieczenie samochodu w Wielkiej Brytanii może kosztować nawet połowę jego wartości. Ale są też tańsze oferty. Zniżki ubezpieczeniowe za bezwypadkowa jazdę zaczynają się od 10, a kończą na 70 procent.

Jeśli chcesz jeździć samochodem po Wielkiej Brytanii, musisz mięć ubezpieczenie. Jazda nieubezpieczonym autem jest traktowana przez policję jak przestępstwo kryminalne.

Najprościej wykupić ubezpieczenie przez Internet, wypełniając wniosek online.

Na wysokość ceny maja wpływ: wiek kierowcy (najdroższe ubezpieczenie obejmuje osoby do 21. roku życia), okres posiadania prawa jazdy, historia ubezpieczeniowa (ilość stłuczek i wypadków), rocznik samochodu, pojemność silnika, informacja, gdzie będzie stało auto (ubezpieczenie samochodów trzymanych w garażu będzie niższe), oraz liczba kierowców, na których ubezpieczasz samochód. Im więcej użytkowników pojazdu, tym więcej będzie kosztowało ubezpieczenie. W razie wypadku ubezpieczenie pokryje koszty tylko wtedy, jeśli kierowca biorący udział w zdarzeniu był ubezpieczony.

Zniżki za bezkolizyjna jazdę (no clim discount) zaczynają się od 10 proc. i sięgają 60, a w niektórych firmach nawet 70 proc. Brytyjskie firmy ubezpieczeniowe akceptują zniżki za bezwypadkowa jazdę dla kierowców z krajów Unii Europejskiej, jeśli przedstawi się pisemne potwierdzenie z informacja o liczbie lat, w trakcie których dana osoba nie spowodowała żadnego wypadku. Dodatkową zniżkę przy zakupie ubezpieczenia uzyskują kierowcy, którzy skończyli w Wielkiej Brytanii specjalistyczny kurs – Pass Plus. Certyfikat ukończenia kursu jest dla ubezpieczyciela gwarancja, że kierowca jeździ bezpiecznie i zgodnie z brytyjskimi przepisami.

Firmy ubezpieczeniowe, podobnie jak w Polsce, wyceniają samochód na podstawie jego wartości rynkowej, pojemności silnika, jak również zainstalowanych zabezpieczeń antywłamaniowych. Jest 20 grup: grupa 1 odpowiada najmniejszemu i najtańszemu samochodowi, a grupa 20 to przykładowo Ferrari. Zazwyczaj można znaleźć bardzo dobry samochód w grupie 5. Auta z grup powyżej 10 są bardzo drogie i istnieje spore ryzyko, że zostaną skradzione. Od 1 stycznia 2010 wprowadzono nowe przypisanie aut do grup ubezpieczeniowych od 1 do 50. Na stronie Thatcham można sprawdzić do której grupy należy samochód i w jakiej był poprzednio. Nie wszystkie stare samochody dostaly nowe grupy.

Ubezpieczenia samochodowe w Wielkiej Brytanii różnią się od polis kupowanych w Polsce. Przede wszystkim polisa obowiązuje na osobę, a nie na samochód, co oznacza, że do prowadzenia danego auta uprawnione są tylko osoby wymienione na polisie. Procedura ubezpieczania samochodu jest znacznie prostsza w Wielkiej Brytanii, a najszybciej polisę można kupić przez internet – wystarczy wypełnić formularz i zapłacić. Dokumenty przysyłane są wówczas do domu pocztą, a samochodem można jeździć już od momentu opłacenia polisy.
Polisy w Wielkiej Brytanii są z reguły kupowane na rok, z możliwością rozłożenia zapłaty na raty lub wpłaty całości ubezpieczenie na rok.

Pojazd, który porusza się po drogach publicznych musi mieć ubezpieczenie, ważny przegląd i opłacony podatek drogowy.

Stan prawny na dzień: 27 sierpnia 2014 roku.

Zostałem poszkodowany w wypadku drogowym. Co mogę zrobić?

Zwykły wpis

Personal Injury Claim Form with pen, calculator

Poszkodowany w wypadku drogowym może ubiegać się odszkodowanie za obrażenia ciała doznane w wyniku wypadku drogowe od ubezpieczyciela osoby, która jest winna za wypadek.

Po tym jak swoje dochodzenie przeprowadzi policja poszkodowany może podjąć dalsze kroki. Wiele zależy od charakteru odniesionych obrażeń. Jeśli poszkodowany zasięgnie porady prawnika i sprawa zostanie otwarta to w pierwszej kolejności gromadzona będzie dokumentacja związana z wypadkiem, w tym dokumentacja medyczna. Świadkowie wypadku ponownie złożą zeznania. Czytaj dalej