Europejski System Informacji i Autoryzacji Podróży dla Brytyjczyków i Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii (ETIAS)

Zwykły wpis

Przewiduje się, że od listopada 2023 roku ma zacząć funkcjonować aplikacja w Europejskim Systemie Informacji i Autoryzacji (European Travel Information and Authorisation System, ETIAS), za pomocą, której Brytyjczycy w wieku od 18. do 70. roku życia, którzy będą chcieli podróżować do krajów Unii Europejskiej (UE) będą mogli uzyskać pozwolenie na podróżowania do tych krajów. 

Od wniosku o pozwolenie trzeba będzie uiścić opłatę w wysokości 7 euro. Obywatele UE mieszkający w Wielkiej Brytanii, którzy będą zamierzali podróżować do krajów UE również będą musieli złożyć takowy wniosek, ale w ich przypadku obowiązywać będzie zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty.

Wniosek należy złożyć co najmniej 72 godziny przed zaplanowaną podróżą. Po pomyślnym zakończeniu procedury i uzyskaniu pozwolenia będzie ono ważne przez okres 3 lat i upoważniać będzie do podróżowania po wszystkich krajach UE przez okres 90 dni w ciągu 180 dni.

Wniosek będzie odrzucony, jeśli:

 • zarejestrowany dokument podróżny został zgłoszony jako skradziony,
 • osoba wnioskująca stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zagrożenie epidemiologiczne,
 • istnieją wątpliwości co do podanych we wniosku informacji.  

Od decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia, przysługiwać będzie odwołanie w kraju, do którego zamierzano podróżować. 

Powyżej omówione regulacje zgodnie z zamierzeniem mają na celu ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego, zapobieganie nielegalnej imigracji i ochronie zdrowia publicznego w krajach UE. 

Więcej na stronie: https://www.etiasvisa.com

Stan prawny na dzień: 3 sierpnia 2022 roku

Po brexicie: status osoby osiedlonej i nowy system imigracyjny

Zwykły wpis

W dniu 31 stycznia 2020 roku dokonało się to na co czekali wszyscy. Zarówno sceptycy, jak i zwolennicy Brexit’u chcieli, aby podzielona politycznie Wielka Brytania wreszcie zdecydowała. Głos ludu wyrażony w referendum został uszanowany i Wielka Brytania opuściła Unię Europejską.

Decyzja o opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię będzie rodzić konsekwencje, które ciągle jeszcze trudno przewidzieć. Rozpoczynają się bowiem negocjacje tego, jak przyszłe relacje będą się układać. Okres przejściowy ma trwać do końca 2020 roku, a nowe regulacje wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku.

STATUS OSOBY OSIEDLONEJ

Procedura Settlement Scheme jest specjalną procedurą, która umożliwia rejestrację obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy nie są brytyjskimi obywatelami.

Rejestracja jest prosta i dostępna również na urządzeniach mobilnych w formie aplikacji. Aplikacja w systemie Settlment Scheme ruszyła 30 marca 2019 roku i zakończy przyjmowanie wniosków 30 czerwca 2021 roku. 

Procedura dostępna jest dla dwóch kategorii osób:

 1. Obcokrajowcy z UE, którzy przebywają w Wielkiej Brytanii co najmniej 5 lat i ta procedura umożliwi im uzyskanie statusu „settled status”, czyli stałego rezydenta;
 2. Obcokrajowcy z UE, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii krócej niż 5 lat i w ramach tej procedury uzyskają status „pre-settled status”, czyli tymczasowego rezydenta;

Jak przebiega procedura „EU Settlement Scheme”?

Należy wykonać ją w trzech krokach:

 1. Przedłożenie dowodu potwierdzającego tożsamość i narodowość np. paszport;
 2. Przedłożenie potwierdzenia zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii np. wyciąg z rachunku bankowego;
 3. Potwierdzenie niekaralności lub wymienienie skazań;

Opłata od aplikacji została zniesiona.

NOWY SYSTEM IMIGRACYJNY

W dniu 19 lutego 2020 roku brytyjski rząd zapowiedział wprowadzenie punktowego systemu imigracyjnego.

Aby legalnie wyemigrować do Wielkiej Brytanii, trzeba będzie uzyskać minimum 70 punktów, w tym 50 pkt ma obejmować obowiązkowe kryteria (jednakowe dla wszystkich), a 20 pkt – dodatkowe kryteria (punkty z tej grupy będą wymienne). 

Każda osoba zamierzająca podjąć zatrudnienie w Wielkiej Brytanii powinna:

 • wykazać się propozycją zatrudnienia (20 pkt)
 • posiadać możliwość podjęcia pracy na stanowisku wymagającym konkretnego poziomu umiejętności (20 pkt)
 • znać język angielski (10 pkt)

Okres przejściowy i negocjacje

Rozpoczęły się negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską zmierzające do ustalenia wspólnej wizji, tego jak będę wyglądać wzajemne stosunki w przyszłości i już zapowiada się, że będą to negocjacje bardzo burzliwe.

Photo: pixabay.com

Stan na dzień: 29 luty 2020 roku

Deportacja z Anglii: prawdy i mity

Zwykły wpis

Campsfield House Immigration Removal Centre, Kidlington, Oxfordshire, United Kingdom

Przed zbliżającą się wielką zmianą na blogu Angielskie Prawo dla Polaków postanowiłam poruszyć bardzo kontrowersyjny i budzący wiele emocji temat deportacji obywateli UE z terytorium Wielkiej Brytanii, w tym obywateli Polski. Następny wpis rozpocznie nową serię tematyczną dla polskich przedsiębiorców działających w Wielkiej Brytanii.

Otrzymuję coraz więcej zapytań związanych z tematem deportacji. Oczywiście każdy kto się do tego kwalifikuje powinien ubiegać się o Permanent Residence. Już na wstępie stwierdzę, że zwykle najlepszym rozwiązaniem dla osób „zagrożonych” deportacją może być ubieganie się o Permanent Residence, zatrudnie lub samozatrudnienie, a w razie wydania decyzji o deportacji dobrowolne opuszczenie Wielkiej Brytanii (co skutkuje krótszym okresem zakazu wjazdu). Wszyscy powinni pamiętać o przysługujących prawach w postępowaniu przed Urzędem Imigracyjnym (Home Office) i możliwości odwołania się od decyzji deportacyjnych. 

Oto przygotowany przeze mnie dla Państwa przewodnik prawny w zakresie prawa deportacyjnego: Czytaj dalej

Opłaty imigracyjne z uwzględnieniem ostatnich zmian 06/04/2017

Zwykły wpis

immigration-law

BRYTYJSKI URZĄD IMIGRACYJNY – OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE OD 6 KWIETNIA 2017 ROKU – WYBRANE KATEGORIE 

l.p. KATEGORIA OPŁATA
1. Przyspieszona procedura £459
2. Superszybka procedura £10,500
3. Usługa mobilna £5,513
4. Aplikacja osobista (superszybka           i mobilna) £590
5. Sprawdzenie statusu i porada urzędnika (za minutę) £0.80
6. Sprawdzenie statusu, porada i przeszkolenie (starszy urzędnik         w trakcie godzin urzędowania) £0.88
7. Podstawowe sprawdzenie statusu, porada, przeszkolenie (starszy urzędnik w trakcie godzin urzędowania) £1.10
8. Podstawowe sprawdzenie statusu, porada, przeszkolenie (urzędnik na stanowisku kierowniczym w trakcie godzin urzędowania) £0.97
9. Podstawowe sprawdzenie statusu, porada, przeszkolenie (urzędnik na stanowisku kierowniczym poza godzinami urzędowania) £1.23
APLIKACJE ZŁOŻONE Z TERYTORIUM WIELKIEJ BRYTANII
10. Naturalizacja £1,282
11. Naturalizacja obywateli krajów zależnych Wielkiej Brytanii £962
12. Rejestracja obywatelstwa – dorosły £1,163
13. Rejestracja obywatelstwa – dziecko £973
14. Ceremonia nadania obywatelstwa £80
15. Zrzeczenie się brytyjskiego obywatelstwa £272
16. Test z wiedzy o Wielkiej Brytanii £50
17. Prawo stałego pobytu £2,297
18. Inne prawo pobytu £993

Stan prawny na dzień: 20 grudnia 2017 roku

Cykl Prawo Imigracyjne: obywatelstwo brytyjskie przez zawarte małżeństwo z Brytyjką/Brytyjczykiem

Zwykły wpis

immigration_0

Małżeństwo / Związek partnerski / Obywatelstwo

Jeśli Twój małżonek/małżonka albo partner/partnerka jest obywatelem brytyjskim to ten fakt uprawnia do ubiegania się o brytyjskie obywatelstwo na odmiennych warunkach niż w innych przypadkach. Muszą jednak zostać spełnione następujące warunki:

 • ukończone 18 lat
 • zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
 • niekaralność (dotyczy przestępstw ciężkich i ostatnio popełnionych)
 • spełnienie warunku znajomości języka angielskiego i odpowiedniego okresu zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii
 • uzyskanie wcześniej uprawnień np. prawa stałego pobytu

W związku z powyższym, w pierwszej kolejności należy ubiegać się o kartę stałego pobytu. Natomiast, jeżeli będziemy mogli wykazać, że przebywamy w Wielkiej Brytanii jako „qualified person” od ponad 6 lat, to uzyskujemy prawo do ubiegania się o obywatelstwo od razu po otrzymaniu karty stałego pobytu bez konieczności czekania kolejnych 12 miesięcy.

Dodatkowe wymagania stosuje się w stosunku do osób, których małżonek/małżonka albo partner/partnerka pracują zagranicą dla brytyjskiego rządu lub organizacji związanych z władzami brytyjskimi.

Taka osoba może wystąpić o naturalizacje, jeśli mieszkała ze swoim małżonkiem/małżonką albo partnerem/partnerką w Wielkiej Brytanii legalnie przez co najmniej 3 lata. Nie ma konieczności zamieszkiwania na stałe w Wielkiej Brytanii po naturalizacji.
Wnioskodawca musi wykazać, że nie przebywał poza Wielką Brytanią dłużej niż 450 dni w ciągu 5 lat lub 270 dni w ciągu 3 lat. Nie mógł również opuścić Wielkiej Brytanii na dłużej niż 90 dni w ostatnim roku.

Dziecko otrzyma brytyjskie obywatelstwo tylko jeśli jeden z jego rodziców ma obywatelstwo brytyjskie przed urodzeniem dziecka. Nie ma znaczenia to w jaki sposób rodzic został obywatelem Wielkiej Brytanii. Jeśli żaden z rodziców nie posiada obywatelstwa brytyjskiego, ale przynajmniej jeden z rodziców posiada status osiedlonego (tzw. settled) przed urodzeniem dziecka, to dziecko otrzyma obywatelstwo brytyjskie.
Jeśli żaden z rodziców nie posiada ani obywatelstwa brytyjskiego, ani statusu osiedlonego (settled), to dziecko nie otrzyma automatycznie obywatelstwa brytyjskiego. W kolejnym poście opiszę procedurę rejestracji dziecka.

W razie jakichkolwiek pytań w związku z powyższym proszę o kontakt za pośrednictwem poniższego forumularza kontaktowego.

Stan na dzień: 2 października 2017 roku

 

 

Cykl Prawo Imigracyjne: rejestracja dziecka w Wielkiej Brytanii

Zwykły wpis

immigration_0

W brytyjskim systemie imigracyjnym przewidziano różne procedury dla ubiegania się o obywatelstwo. Jedną z nich jest rejestracja.

Zwykle rejestracja jest znacznie łatwiejsza niż naturalizacja, o ile spełnia się określone przesłanki.

Przypominam jeszcze raz, że od czasu decyzji o Brexicie do tej pory nie doszło do żadnych zmian w uprawnieniach obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii ani Brytyjczyków w Unii Europejskiej.

Wspomnianymi wyżej przesłankami są:

 • posiadanie innego rodzaju brytyjskiego obywatelstwa
 • urodzenie przed 1 stycznia 1983 roku z matki będącej obywatelką brytyjską
 • urodzenie z ojca będącego obywatelem brytyjskim, nawet jeśli nie był żonaty z matką wnioskodawcy
 • urodzenie w Wielkiej Brytanii co najmniej 1 stycznia 1983 roku
 • nieukończone 18 lat i nie spełnienie pozostałych przesłanek
 • posiadanie powiązań z Gibraltarem albo Hong Kongiem
 • brak obywatelstwa

Spełnienie jednej z tych przesłanek wiąże się koniecznością weryfikacji dalszych przesłanek.

Zasady są inne dla wnioskodawców, którzy zrzekli się wcześniej brytyjskiego obywatelstwa.

Opłata rejestracyjna:

 • dla osoby dorosłej – £1,121
 • dla dziecka –  £936

Jeśli dziecko ukończy 18 lat w trakcie procesu aplikacyjnego to należy uiścić £80 za każde dziecko (opłata za ceremonię nadania obywatelstwa).

Opłatę rejestracyjną należy uiścić przy składaniu aplikacji.Najwygodniej posłużyć się kwitem wpłaty. Najczęściej opłaty nie są zwracane przy odmowie przyjęcia aplikacji dlatego warto zapoznać się z instrukcją wypełnienia takiej aplikacji albo poprosić o pomoc specjalistów.

W trakcie procesu aplikacyjnego należy dostarczyć dane biometryczne (odciski palców i zdjecie). To koszt  £19.20.

Ministerstwo Spraw Wewnętrzny poinformuje, kiedy należy dostarczyć dane biometryczne, które będą przechowywane tylko do czasu ceremonii nadania obywatelstwa.

W razie jakichokolwiek pytań  co do powyższego proszę o kontakt za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego.

Stan prawny na dzień 19 września 2017 roku

Cykl Prawo Imigracyjne; podwójne obywatelstwo w Anglii

Zwykły wpis

cropped-pp2-copy

Zapraszam na kolejny wpis z cyklu: Prawo Imigracyjne. Tym razem wyjaśnię zagadnienie podwójnego obywatelstwa z perspektywy brytyjskiego prawa.

Podwójne obywatelstwo (inaczej nazywane również jako podwójna narodowość) jest dopuszczalne w Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że możliwe jest pozostawanie obywatelem Wielkiej Brytanii oraz innego państwa np. Polski.

Należy jednak pamiętać, że wiele państwa na świecie nie dopuszcza takiej możliwości np. Norwegia, Japonia Kazahstan, Holandia czy Arabia Saudyjska. Po nabyciu nowego obywatelstwa traci się to wcześniej nabyte. W celu upewnienia się co do konkretnego przypadku, należy skontaktować się z właściwą ambasadą lub konsulatem.

WAŻNE: W związku z referendum, nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie praw i statusu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii. Aby ubiegać się o obywatelstwo należy podążać ustaloną procedurą, opisaną w moich poprzednich wpisach.

Podróż zagranicę

Obywatel brytyjski z podówjnym obywatelstwem podczas pobytu zagranicą nie może ubiegać się o pomoc dyplomatyczą od Wielkiej Brytanii.

Przykładowo: w razie posiadania brytyjskiego i chińskiego obywatelstwa, nie jest możliwe otrzymanie brytyjskiej pomocy dyplomatycznej podczas pobytu w Chinach.

Podwójne obywatelstwo, małżeństwo oraz dzieci

Nie istnieje instytucja nabycia obywatelstwa brytyjskiego w razie poślubienia obywatela brytyjskiego. W tym przypadku również należy podążać odpowiednią procedurą, o której w kolejnych wpisach.

W niektórych państwach, zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem tego państwa powoduje nabycie automatycznie obywatelstwa. Ani w Wielkiej Brytani, ani w Polsce nie odbywa się to automatycznie. Natomiast dzieci mogą nabyć obywatelstwo obojga rodziców (jedno lub różne)  nawet jeśli urodziły się zagranicą.

Stan na dzień: 10 luty 2017 roku

Cykl Prawo Imigracyjne; obywatelstwo

Zwykły wpis

british-citizenship-ppt

Zgodnie z obietnicą, kontynuujemy cykl wpisów na tematy bardzo popularne w ostatnich miesiącach wśród brytyjskiej Polonii, czyli o prawie imigracyjnym. W tym wpisie zajmiemy się w ogólnej perspektywie zagadnieniem obywatelstwa.

Aby zostać obywatelem brytyjskim można podążać jedną z kilku przewidzianych prawem procedur. Najpopularniejszą jest NATURALIZACJA. W przypadku tej procedury należy spełniać wiele wskazanych w przepisach warunków. Oto one: Czytaj dalej

Nowy 2017 Rok z blogiem AngielskiePrawoDlaPolaków : prawo imigracyjne, rezydentura

Zwykły wpis

pokaz-fajerwerkow-w-londynie_1069044

Drodzy Czytelnicy,

Dziękuję Państwu za kolejny rok wspólnego blogowania i ponad 23 tysiące odwiedzin, wszystkie kometarze i pytania. Zapraszam do dalszego śledzenia moich blogowych wpisów. Życzę wszystkim czytelnikom, a w szczególności brytyjskiej Polonii Wspaniałego Nowego Roku !

Z Nowym Rokiem rozpoczynamy cykl wpisów o prawie imigracyjnym, czyli o zagadnieniach cieszących się aktualnie ogromym zainteresowaniem Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii związanych z rezydenturą tymczasową, rezydenturą stałą, rezydenturę podatkową i uzyskiwaniem obywatelstwa. Czytaj dalej

Podwójne obywatelstwo:dual citizenship

Zwykły wpis

Jednakże wiele państw nie akceptuje podwójnego obywatelstwa dlatego należy sprawdzić rozwiązania prawne w konkretnym państwie przed ubieganiem się o brytyjskie obywatelstwo.

Dla obywateli Polski kluczowym jest to, że Polska nie zabrania posiadania podwójnego obywatelstwa. Ale przebywający w Polsce obywatel polski i brytyjski uznawany jest jedynie za obywatela polskiego. Oznacza to przykładowo, że przy przekraczaniu granicy możne posługiwać się jedynie polskim paszportem.

 

Jedyne zastrzeżenie w brytyjskim prawie przewiduje, że nie mają możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa następujące kategorię osób: tzw. „British subject” oraz „British protected person”. Wyjątek stanowi kategoria”British subject from Republic of Ireland” i tutaj dopuszcza się tę dualność.

Podróżowanie zagranicę

Obywatel brytyjski nie możne otrzymać pomocy dyplomatycznej od brytyjskich instytucji, jeśli przebywa w państwie, którego obywatelstwo posiada.

Przykładowo, posiadając obywatelstwo brytyjskie i polskie, nie można otrzymać brytyjskiej pomocy dyplomatycznej przebywając w Polsce.

Podwójne obywatelstwo, małżeństwo i dzieci

Nie można otrzymać automatycznie brytyjskiego obywatelstwa zawierając związek małżeński z obywatelem brytyjskim. Należy w tym celu ubiegać się o obywatelstwo jako małżonek (‚spouse’) brytyjskiego obywatela.

W przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii w wielu państwach małżonek uważany jest automatycznie jako posiadający obywatelstwo współmałżonka.

Dzieci mogą otrzymać automatycznie brytyjskie obywatelstwo rodzica, nawet jeśli zostały urodzone zagranicą.

Stan na dzień: 9 luty 2016 r.