ADWOKAT TWOICH FINANSÓW: Restrukturyzacja przedsiębiorstw (10)

Zwykły wpis

Nasza firma ma coraz większe problemy finansowe. Obawiamy się, że niedługo możemy stać się niewypłacalni. Mamy pomysły na to, jak odzyskać płynność finansową. Czy restrukturyzacja jest możliwa w naszym przypadku?

IMG_9386.jpg

Restrukturyzacja stanowi swego rodzaju ostatnią deską ratunku przed wszczęciem postępowania upadłościowego i daje realne szanse na wyjście przedsiębiorstw z problemów finansowych. W Polsce restrukturyzacja możliwa jest od 1 stycznia 2016 roku i aktualnie cieszy się coraz większą popularnością, choć ciągle jest to mniejsza skala zainteresowania działaniami naprawczymi niż w krajach zachodnich.

Myśląc o restrukturyzacji należy skorzystać z pomocy licencjowanego doradcy restrukturyzacyjnego lub innego eksperta, który wesprze przy podejmowaniu decyzji związanych z poprawą kondycji finansowej przedsiębiorstwa, gdyż podejmowane decyzje mogą prowadzić do poprawy sytuacji albo doprowadzić do konieczności wszczęcia postępowania upadłościowego.

Każdy przedsiębiorca bez pomocy eksperta może spróbować ustalić, czy restrukturyzacja jest w danym przypadku możliwa. Jeżeli odpowiedź na jedno z poniższych pytań będzie twierdząca, to warto zastanowić się nad wdrożeniem restrukturyzacji.

Czy Pana/Pani przedsiębiorstwo jest:

  • dłużnikiem niewypłacalnym – czyli utraciło zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub
  • dłużnikiem, który jest zagrożony niewypłacalnością – czyli sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalne.

DOMNIEMANIE

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

RODZAJE POSTĘPOWAŃ

Wśród postępowań restrukturyzacyjnych wymienić można następujące ich rodzaje:

  1. Postępowanie o zatwierdzenie układu – najmniej ingerujące w sprawy przedsiębiorstwa; polega na zatwierdzeniu przez Sąd ustalonych wcześniej warunków układu, suma wierzytelności spornych nie może przekraczać 15%;
  2. Przyspieszone postępowanie układowe – polega na przedstawieniu wierzycielom koncepcji zreformowania przedsiębiorstwa i propozycji spłaty zadłużenia, suma wierzytelności spornych nie może przekraczać 15%;
  3. Postępowanie układowe – postępowanie podobne do przyspieszonego, ale suma spornych wierzytelności może przekroczyć 15%;
  4. Postępowanie sanacyjne – najbardziej ingerujące w stosunki przedsiębiorstwa z innymi podmiotami, w tym dopuszczające odstępowanie od niekorzystnych umów i rozwiązywanie umów o pracę bez żadnych ograniczeń; najbardziej podobne do postępowania upadłościowego.

Już we wniosku o restrukturyzację zawiera się wstępny plan spłaty wierzycieli, który może zostać przyjęty przez wierzycieli/radę wierzycieli i zatwierdzony w układzie.

Zwykle plan spłaty w ramach postępowania restrukturyzacyjnego zawiera propozycje umorzenia części wierzytelności, rozłożenia ich na raty czy też umorzenia odsetek i innych należności.

Przez złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego/wniosku o zatwierdzenie układu, inicjuje się postępowanie i w zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego wszczyna krótka lub stosunkowo długą procedurę.

Sąd wyznacza sędziego komisarza, który podejmuje wszelkie czynności sądowe, w tym nadzoruje nadzorcę lub zarządcę. Nadzorca lub zarządca przygotowuje plan restrukturyzacyjny w celu zawarcia z wierzycielami układu. Zawarcie układu kończy postępowanie restrukturyzacyjne.

Ze wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego wiąże się szereg negatywnych skutków dla kontrahentów takiego przedsiębiorstwa. W przypadku postępowania sanacyjnego egzekucja z każdego składnika majątku jest zawieszana, a po zatwierdzeniu układu umarzana.

Odpowiadając na pytanie postawione na wstępie – warto już w tym momencie, gdy pojawiają się obawy o niewypłacalność przedsiębiorstwa, aby podjąć stosowne działania. Postępowania restrukturyzacyjne podejmowane są nie tylko przez przedsiębiorstwa pozostające w sytuacji bez wyjścia, niekiedy takie postępowanie zmierza jedynie do uzdrowienia funkcjonowania danego przedsiębiorstwa.

Autor: Adwokat Judyta Kasperkiewicz, Zespół „Adwokat Twoich Finansów”

W kolejnym wpisie: Jesteś wynajmującym, najem miał Ci przynieść dodatkowe zyski, a tymczasem lokatorzy nie płacą czynszu. Być może źle zainwestowałeś: kredyt we frankach, utrata pracy i okazuje się, że ta nieruchomość nie będzie Twoją własnością. Nie możesz też dokonać żadnych kroków prawnych, ponieważ komornik wszczął egzekucję. Czy grozi Ci eksmisja?

Photo credit: Własne zbiory.

Informacja: Przedstawiona informacja jest udostępniana nieodpłatnie, ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Stan na dzień: 17 lipca 2018 roku

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s